REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1392
Tytuł: Wpływ regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce
Autorzy: Dowgier, Rafał
Słowa kluczowe: podatki
pomoc publiczna
gmina
ulgi
zwolnienia
Data wydania: 1-sie-2014
Data dodania: 5-sie-2014
Źródło: http://pomocpubliczna.uwb.edu.pl/?page_id=191
Abstrakt: Preferencje podatkowe udzielane przedsiębiorcom mogą prowadzić do naruszenia konkurencji, która jest podstawą rynku wewnętrznego UE. Z tego względu w prawie unijnym obowiązuje generalny zakaz udzielania pomocy publicznej. Przepisy z tego zakresu stanowią więc istotne organiczenie w prowadzeniu polityki podatkowej przez poszczególne państwa czałonkowskie. W raporcie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w tym zakresie wśród pracowników polskich organów podatkowych oraz wnioski, jakie można było sformułować na ich tle.
Sponsorzy: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS5/01091
URI: http://hdl.handle.net/11320/1392
Typ Dokumentu: Dataset
Występuje w kolekcji(ach):Sprawozdania/Raporty (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons