REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1384
Tytuł: Życie duchowością dziecięctwa według Anzelma Gądka OCD (1884-1969)
Inne tytuły: Living spiritual childhood according to Anzelm Gądek OCD (1884-1969)
Autorzy: Perzyński, Andrzej
Data wydania: 2007
Data dodania: 5-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 6, 2007, s. 84-95
Abstrakt: Father Anzelm Gądek, the founder of the Order of Carmelite Sisters of the Infant Jesus, is a candidate for beatification. Alongside St Maximilian Kolbe, St Faustina Kowalska, St Ursula Ledochowska, Bl. Rafal Chylinski and Bl. Anastazy Pankiewicz, he belongs to the saints and blessed whose lives or activities were associated with the city of Łódź. Today, the writings of the Servant of God still hold relevance for spiritual theology, theology of consecrated life and theology for lay people searching and following their own vocation. The article contains the following parts: Introduction; 1. Theology of Consecrated Life (life of faith, Carmelite charism, living by evangelical virtues); 2. The Path of Spiritual Childhood (proclaiming spiritual childhood, biblical grounds for the path of spiritual childhood, relevance of the idea of spiritual childhood, the Mystery of the Infant Jesus as a model of life, pedagogical significance of the teaching on spiritual childhood); Conclusion.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opis: Ks. Andrzej Perzyński
URI: http://hdl.handle.net/11320/1384
DOI: 10.15290/rtk.2007.06.09
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2007, tom VI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_6_2007_Perzynski.pdf124,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.