REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1380
Tytuł: Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce
Inne tytuły: Priorities for Pastoral Work of the Church in Poland
Autorzy: Kamiński, Ryszard
Data wydania: 2007
Data dodania: 4-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 6, 2007, s. 45-56
Abstrakt: This article shows rules for pastoral work that have never been questioned along with challenges in pastoral ministry typical of Poland. Polish pastoral care needs to face the challenges that come with pluralism and democracy. Current political changes are accompanied by a number of negative phenomena, such as unemployment or a deep split between professed faith and actual opinions or behavior in social and personal lives of Catholics. The pastoral care of the 21st century needs to be diversified in terms of its directions, forms, and methods. Today the pastoral care of the family should be seen as a priority. There is an urgent need for promoting and preparing Catholics for participation in the public life. Pastoral care should encourage, affirm, and perfect a greater sensitivity towards charities. The devotion to Mary should be cherished and developed in order to deepen the Polish Marian devotion.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Opis: Ks. Ryszard Kamiński
URI: http://hdl.handle.net/11320/1380
DOI: 10.15290/rtk.2007.06.05
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2007, tom VI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_6_2007_Kaminski.pdf124,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.