REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13600
Tytuł: Biblia o raju, pokusie i grzechu pierworodnym
Inne tytuły: The Bible on paradise, temptation, and original sin
Autorzy: Wajda, Anna Maria
Słowa kluczowe: Bible
paradise
temptation
original sin
myth
Biblia
raj
pokusa
grzech pierworodny
mit
Data wydania: 2021
Data dodania: 8-lip-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 7, 2021, s. 180-205
Abstrakt: The Christian doctrine of original sin has its basis in the Bible. The human condition (suffering, death, and a universal tendency toward sin) is accounted for by the story of the fall of Adam and Eve in the early chapters of the book of Genesis. Before that first sin man was in harmony with God, with himself, and with all creation. His state was characterized by primal innocence. Happiness of man in paradise is described through images: garden of Eden, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil, and nudity without shame. Conditions of life in paradise were unusually favourable. This resulted from the kindness of the Creator towards man. Man also had duties in paradise. They were contained in God’s commandment (Gen 2,16-17). Disobedience to this commandment caused the whole of human history to be marked by the original sin freely committed by our first parents. The tale unfolds in Gen 2,4b – 3,24. The apparent naivete of the style of myth disguises the richness of theological reflection from which theologians constantly draw. The inspired author describes here God’s relations with men not in abstract theological jargon, but in simple vocabulary and pictures.
Afiliacja: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Nota biograficzna: dr inż. ANNA MARIA WAJDA – doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej; wykłada przedmioty biblijne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i w Studium Franciszkańskim w Krakowie; zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza fauną i florą biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych; autorka książki pod tytułem Szkice biblijnego zwierzyńca (2016); jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej zeszytu „Rocznik Przemyski. Nauki Przyrodnicze”, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu.
URI: http://hdl.handle.net/11320/13600
DOI: 10.15290/std.2021.07.13
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0005-0652
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, 2021
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2021, tom 7

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_7_2021_A_M_Wajda_Biblia_o_raju.pdf403,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)