REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13018
Tytuł: Konstrukcje dzieciństwa we wczesnośredniowiecznej Anglii V–XI wiek
Inne tytuły: Constructs of Childhood in Early Medieval England c. 500 – c. 1100
Autorzy: Purser, Toby
Słowa kluczowe: dzieciństwo
rodzina
kobiety
wczesne średniowiecze
angielskie kodeksy prawne
królowie
przestępstwo
kradzież
zabójstwo
kara
zemsta
odszkodowanie
childhood
family
women
early medieval
English law codes
kings
crime
theft
homicide
punishment
vengeance
compensation
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 1. Godność jako fundament praw człowieka, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2021, s. 167-175
Seria: Dziecko w historii;1
Abstrakt: Nasze rozumienie konstrukcji dzieciństwa w średniowieczu znacznie się zmieniło w ostatnich dziesięcioleciach, ale historia średniowiecznego dzieciństwa pozostaje w dużej mierze niewidocznym tematem, mimo że prawie połowa populacji późnośredniowiecznej Anglii miała mniej niż osiemnaście lat. Częścią tego problemu jest brak zachowanych tekstów pisanych. Ten krótki artykuł analizuje wczesnośredniowieczne angielskie kodeksy prawne, aby zbadać, w jaki sposób możemy lepiej zrozumieć dzieciństwo i dzieci w średniowiecznej Anglii.
Our understanding of the construct of childhood in the Middle Ages has changed in recent decades, but the history of medieval childhood remains a largely invisible theme even though almost half of the population of late medieval England was under the age of eighteen. Part of the problem is the shortage of surviving written records. This short paper looks at early medieval English law codes to examine how we can gain further understanding of childhood and children in medieval England.
Afiliacja: Uniwersytet w Northampton (Anglia)
URI: http://hdl.handle.net/11320/13018
DOI: 10.15290/dhmgz.01.2021.11
ISBN: 978-83-7431-718-4
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4417-1608
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Purser_Konstrukcje_dziecinstwa_we_wczesnosredniowiecznej_Anglii.pdf211,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)