REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12908
Tytuł: Holoceńska sukcesja roślinności dystroficznego jeziora Suchar II w Wigierskim Parku Narodowym - wstępne wyniki analizy pyłkowej
Autorzy: Fiłoc, Magdalena
Data wydania: 2013
Data dodania: 18-mar-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Publikacje naukowe stypendystów. T. 2, redakcja naukowa Marek Proniewski, Białystok 2013, s. 10-20
Abstrakt: Bazując na wynikach analizy pyłkowej zrekonstruowano holoceński rozwój roślinności w małym dystroficznym jeziorze Suchar II, leżącym w Wigierskim Parku Narodowym (NE Polska). Stwierdzono, że powstało ono pod koniec ostatniego zlodowacenia (Vistulianu) i było zbiornikiem o kilkukrotnie zmieniającej się trofii. Stabilizacja żyzności jeziora na poziomie dystrofii nastąpiła na początku okresu subborealnego i była efektem ochłodzenia oraz wzrostu ilości opadów, które doprowadziły do uformowania się w jego rejonie borealnych lasów sosnowych z domieszką świerka. W starszej części okresu preborealnego w zapisie pyłkowym odnotowano rozwój zimnolubnych zielenic Pediastrum integrum synchroniczny z odłożeniem się na dnie zbiornika warstwy mułku. Najprawdopodobniej zjawiska te były efektem chłodnego wahnienia klimatu przypadającego ok. 11000 lat kal. BP, zwanego pierwszym holoceńskim cyklem Bonda lub oscylacji preborealnej.
Based on the results of a pollen analysis, it was possible to reconstruct the Holocene development of vegetation in a small dystrophic lake Suchar II in the Wigry National Park (NE Poland). It was found that the lake had formed at the end of the last glaciation (Vistulian) and that it was a basin with a trophic level changing several times during its formation. Stabilization of fertility of the lake on the dystrophic level occurred at the beginning of the Subboreal and was the result of a decrease in average temperatures and an increase in the amount of precipitation, which led to the formation of boreal pine forests with a large share of spruce in this region. The pollen record also pointed to the development of cryophilic green algae - Pediastrum integrum - in the older part the Preboreal, synchronous with the build-up of a layer of sili on the bottom of the basin. Most likely they were reaction on short-lived cold fluctuation of climate appearing approx. 11000 cal. years BP, called Preboreal Oscillation or the first Bond event.
Afiliacja: Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Opis: Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12908
ISBN: 978-83-63503-11-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WBiol)
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Filoc_Holocenska_sukcesja_roslinnosci.pdf708,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)