REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12821
Tytuł: Ekstrakcja do fazy ciekłej w badaniach próbek środowiskowych
Autorzy: Hryniewicka, Marta
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-mar-2022
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Publikacje naukowe stypendystów. T. 1, redakcja naukowa Marek Proniewski, Białystok 2013, s. 65-80
Abstrakt: Analysis of environmental sampIes is an important area of research because of the ability to controi the level of concentration of pollutants found in different parts of the environment (water, waste water, waste, soil). It allows you to make a current assessment of the environmental situation, and may be helpful to indicate ways to prevent pollution. Anthropogenic increase contributes to the appearance of new substances and compounds in the environment. The most characteristic groups of analytes present in environmental samples are inorganic gases (0₂, CO₂), dissolved organic substances (pesticides, dioxins, organometallic compounds, volatile organic compounds, petroleum compounds, trihalomethanes, phenols, polychlorinated biphenyls, drugs and their metabolites), dissolved inorganic substances, surfaetants, heavy metals and others. There is a need to have proper analytical procedures, which will mean a selective analytes in samples characterized by complex and often variable in composition and the matrix, such as environmental samples. Most of the impurities present in these samples is present at the level of the tracks. Therefore, a special role is played by stage of preparing samples for analysis, and in particular the operations of isolation and enrichment of analytes. Sample preparation is a key step in most analytical processes. It is often timeconsuming and it is estimated that the collection and preparation of samples for further analysis accounts for about 70% of the duration of the whole analysis. The main go al is to separate the contaminants from the test and the corresponding concentration of the constituents of the sample. Errors occurring in this stage of the negative influence on the test result. In the preparation of samples for analysis are of particular importance extractive techniques. The most popular and oldest technique used to isolate analytes is the liquid - liquid extraction. Due to its numerous flaws and analysts striving to miniaturize devices and the amount of chemicals used, a number of modifications of classical liquid extraction, such as single drop microextraction, hollow fibre liquid phase microextraction, supercritical fluid extraction, micellar extraction, cloud point extraction. In this work some of them are described.
W pracy została przedstawiona charakterystyka wybranych technik ekstrakcji cieczowej stosowanych na etapie przygotowania próbek do dalszej analizy chemicznej. Wybór odpowiedniej metody wydzielania analitu jest istotny w całym postępowaniu analitycznym. Pozwala bowiem w sposób selektywny wyizolować pożądany składnik z różnorodnych matryc o bogatym i często zmiennym składzie, jakimi są m.in. próbki środowiskowe. W związku z tym omówiono wybrane techniki separacyjne stosowane w praktyce laboratoryjnej. Opisano klasyczną technikę w układzie ciecz - ciecz wraz z jej podstawowymi parametrami oraz w kontekście jej zalet i wad. Wymieniono czynniki wspomagające proces ekstrakcji analitów za pomocą rozpuszczalnika takie, jak ultradźwięki, podwyższone ciśnienie, temperatura. Omówiono wybrane techniki mikroekstrakcyjne m.in. mikroekstrakcję kroplą rozpuszczalnika, mikroekstrakcję poprzez membranę, ekstrakcję micelarną, ekstrakcję do punktu zmętnienia oraz ekstrakcję z wykorzystaniem płynów w stanie nadkrytycznym. Przedstawiono szereg przykładów praktycznego zastosowania wymienionych technik do wydzielania m.in. jonów metali, niektórych leków, pestycydów, fenoli, chlorobenzenu, policyklicznych węglowodorów aromatycznych z próbek środowiskowych (wody powierzchniowe, ścieki, próbki geologiczne).
Afiliacja: Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Opis: Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12821
ISBN: 978-83-63503-10-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WChem)
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Hryniewicka_Ekstrakcja_do_fazy_cieklej_w_badaniach.pdf8,31 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)