REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12599
Tytuł: (Re-)kreacyjny rejs arką na koniec świata, czyli jak autor stworzył się Bogiem, czyli diablada z Darwinem. O Galapagos Kurta Vonneguta
Inne tytuły: A (Re-)creative Voyage on the Ark to the End of the World, or How an Author Fashioned Himself as a God, or a Diablo with Darwin: On Kurt Vonnegut’s Galapagos
Autorzy: Kamionowski, Jerzy
Słowa kluczowe: postmodernism
metafiction
intertextuality
myth of the flood
evolutionary theory
Data wydania: 2021
Data dodania: 16-lut-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 19, 2021, s. 243-264
Abstrakt: This paper analyzes the novel Galapagos by Kurt Vonnegut, Jr. in its thematic and formal dimensions. The author aims, first, to identify the work’s references to scientific issues concerning Darwin’s theory of evolution and so-called “social Darwinism.” Secondly, he identifies the novel’s strictly literary references, the citation of which allows him to draw conclusions about the nature of its intertextuality. Of particular relevance here is the relationship of the Galapagos with the biblical myth of the Flood. As a result, the author of the article substantiates the hypothesis that Vonnegut consistently cultivates, for deeply didactic purposes, postmodern metafiction with a moralistic message.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: j.kamionowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12599
DOI: 10.15290/bsl.2021.19.13
ISSN: 2082-9701
e-ISSN: 2720-0078
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3515-8751
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2021, nr 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_19_2021_J_Kamionowski_Re_kreacyjny_rejs_arka.pdf189,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons