REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1257
Tytuł: O zwierzętach rodem z Biblii w polskich XVI-wiecznych romansach rycerskich
Inne tytuły: Biblical animals in the 16th-century Polish chivalry romances
Autorzy: Wierzbicka, Barbara
Data wydania: 2011
Data dodania: 11-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 10, 2011, s. 187-202
Abstrakt: The author focuses on biblical animals as heroes of the Polish chivalry romances of the 16th century. They play an important role in the lives of the protagonists and symbolize the main qualities of an ideal knight: courage, bravery and piety. The 16th-century Polish writers paid attention not only to the animals‘ appearance, but especially to their attitudes towards humans. Hence they can fall into two categories: the creatures associated with God and those representing evil. Such differentiation has its origins in the Bible. The animal heroes appearing in the texts under discussion include brave horses, terrifying dragons, a lion and hind who look after people, a boar that drags heroes into the gutter, a self-centred monkey, dogs saving human life or the so-called monstra biformia consisting of different members of other creatures‘ bodies.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1257
DOI: 10.15290/rtk.2011.10.13
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2011, tom X

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_10_2011_Wierzbicka.pdf184,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.