REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12524
Tytuł: "Nie jest już więcej dozwolonem posiadać czerwoną cerę!" - językowe sposoby wpływania na emocje odbiorcy w polskiej reklamie prasowej XX-lecia międzywojennego
Inne tytuły: "It is no longer allowed to have red complexion": linguistic means of influencing readers' emotions in Polish newspaper advertisments of the interwar period
Autorzy: Gajewska, Ewelina
Słowa kluczowe: advertising
emotions
language
Data wydania: 2016
Data dodania: 31-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo "Libron" - Filip Lohner
Źródło: Emocje, język, literatura, pod redakcją Diany Saniewskiej, Kraków cop. 2016, s. 341-349
Konferencja: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", Białystok 2-3 czerwca 2016
Abstrakt: In her article the author anaIyses linguistic measures, by which the persuasive mechanism of emotionalizing the reception was activated in the Polish press advertisements of the interwar period. Particular attention was paid to the level of lexicaI choices (vocabulary evaIuating the product, problem and user) in order to show how old advertisements influenced emotions of receivers, persuading them to purchase / use the advertised product or service. AdditionaIly, the grammaticaI level of selected advertisements was analysed in order to prove that the use of a particular type of syntactic structure (from complex sentence to non-verbaI clauses) could be used to emotionaIize the reception.
Afiliacja: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Nota biograficzna: EWELINA GAJEWSKA - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zajmuje się badaniami nad dyskursem perswazyjnym minionych wieków, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej reklamy prasowej końca XIX i początku XX wieku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12524
ISBN: 978-83-65705-23-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Authors Kraków 2016
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", 2-3 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Gajewska_Nie_jest_juz_wiecej_dozwolonem_posiadac_czerwona_cere.pdf3,68 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)