REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12511
Tytuł: Źródła wstrętu w dramacie Dzień świra Marka Koterskiego
Inne tytuły: Sources of disgust in the drama Dzień świra by Marek Koterski
Autorzy: Wróblewski, Łukasz
Słowa kluczowe: disgust
narcissism
routine
feelings
mother
Data wydania: 2016
Data dodania: 28-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo "Libron" - Filip Lohner
Źródło: Emocje, język, literatura, pod redakcją Diany Saniewskiej, Kraków cop. 2016, s. 273-283
Konferencja: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", Białystok 2-3 czerwca 2016
Abstrakt: The article is an analysis and interpretation of a drama Dzień świra (Day of the wacko) by Marek Koterski in the affective perspective. In this essay, the author proves that protagonist's behaviour is determined by disgust. In the introduction author refers to some of theoretical conceptions of disgust (e.g. Darwin, Kant, Menninghaus, Rozin, Haidt and McCauley). Subsequently, the author describes the character of disgust in Dzień świra. According to the author, disgust is the effect of narcissistic personality of protagonist, the routine and protagonist's non-fulfillment. The author also discusses the influence of protagonist's mother on the shaping protagonist's character and his tendency to disgust. In conclusions, the author notices the correlation between repressed problems and emotions with disgust. As it turns out, the protagonist is not ready to confront with his problems and gain self-knowledge.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: ŁUKASZ WRÓBLEWSKI - absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się badaniem tekstów kultury w perspektywie afektywnej i antropologiczno kulturowej. Publikował m. in. w "Tekstach Drugich", "Postscriptum Polonistycznym" , "Przeglądzie Humanistycznym" , "Stanie Rzeczy", "Masce" oraz tomach zbiorowych. Jest autorem książki Masłowska: opowieść o wstręcie (2016) i współredaktorem monografii Rozkosz w kulturze (2016), W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury (2016) oraz Nagość w kulturze (2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/12511
ISBN: 978-83-65705-23-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Authors Kraków 2016
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", 2-3 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Wroblewski_Zrodla_wstretu_w_dramacie_Dzien_swira_Marka_Koterskiego.pdf2,61 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)