REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12508
Tytuł: Uczucia muzyką pisane w Stygmacie Cypriana Kamila Norwida
Inne tytuły: Feelings written by music in Stygmat by Cyprian Kamil Norwid
Autorzy: Stolarczyk, Monika
Słowa kluczowe: music
synthesis of the arts
feelings
Data wydania: 2016
Data dodania: 28-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo "Libron" - Filip Lohner
Źródło: Emocje, język, literatura, pod redakcją Diany Saniewskiej, Kraków cop. 2016, s. 243-249
Konferencja: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", Białystok 2-3 czerwca 2016
Abstrakt: This article aims to show an atypical expression of feelings. We face such case in Cyprian Kamil Norwid's novella Stygmat, where playing the violin is the only way to express feelings of a main character. Furthermore in the novella we may find an example of synthesis of arts -the author undertakes an attempt in "translating" the main character's music into poetry. On the example of this piece we can see not only a specific kind of expressing one's feelings, but also a community of arts, typical of the romanticism, as well as playing a particular role in the interpretation of the novella.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Nota biograficzna: MONIKA STOLARCZYK - studentka filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: komparatystyka, literatura polskiego romantyzmu, muzyka w utworach literackich.
Opis: W pracy zostały również wykorzystane fragmenty mojego autorstwa użyte w pracy dyplomowej Motyw muzyki i muzyka w twórczości Cypriana Kamila Norwida.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12508
ISBN: 978-83-65705-23-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Authors Kraków 2016
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", 2-3 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Stolarczyk_Uczucia_muzyka_pisane_w_Stygmacie_Cypriana_Kamila_Norwida.pdf2,15 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)