REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12505
Tytuł: Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz Lisy See jako ornamentalna kronika cierpienia i udręki
Inne tytuły: Snow Flower and the secret fan by Lisa See as an ornamental chronicle of distress and anguish
Autorzy: Baranowska, Monika
Słowa kluczowe: Nüshu
laotong
third-day wedding books
women's script
patriarchy
Data wydania: 2016
Data dodania: 28-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo "Libron" - Filip Lohner
Źródło: Emocje, język, literatura, pod redakcją Diany Saniewskiej, Kraków cop. 2016, s. 213-221
Konferencja: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", Białystok 2-3 czerwca 2016
Abstrakt: It is believed that the nüshu script was created by women only for their own use, in secret from men. It was used especially for communication between women united for eternity, as kindred sisters (laotong), eager to share the sorrows and concerns about their daily life and future marriage. It was also used to embroider pillows, handkerchiefs, and even clothes and tablecloths. Third-day wedding books (the dowry with poems about women's destiny) contradicted men's assumption that women were not able to think for themselves, or express their opinion in a creative audible way. Lisa See's novel shows the culture and mentality of a Chinese province where women, seen as useless twigs, using their own code, found a way to communicate with one another in order to convey emotions. The story of Snow Flower and Lily, who are connected with each other through a contract, told from a perspective of an eighty-year-old woman, is not only a story of a difficult situation of women suffering from pain and dreaming of love, but above all, the linguistic image of emotions stored in the folds of the fan.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: MONIKA BARANOWSKA - doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Zainteresowania: kultura krajów anglojęzycznych, formy autobiograficzne, literatura angielska i amerykańska.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12505
ISBN: 978-83-65705-23-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Authors Kraków 2016
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", 2-3 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Baranowska_Kwiat_Sniegu_i_sekretny_wachlarz_Lisy_See.pdf2,37 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)