REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12500
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.editorSaniewska, Diana-
dc.date.accessioned2022-01-28T11:07:30Z-
dc.date.available2022-01-28T11:07:30Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.isbn978-83-65705-73-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/12500-
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Libron - Filip Lohnerpl
dc.relation.ispartofseriesEmocje, Literatura;4-
dc.titleEmocje - Miejsca - Literaturapl
dc.typeBookpl
dc.rights.holder© Copyright by authors, Kraków 2017pl
dc.description.BiographicalnoteDIANA SANIEWSKA - dr n. hum., literaturoznawca. Autorka rozprawy Choroba i terapia. List romantyczny w perspektywie nauk o emocjach (2015). Na białostockim językoznawstwie przygotowuje drugą dysertację poświęconą językowi afatyków i dyzartryków opisywanemu z logopedyczno-lingwistycznej perspektywy oraz w kontekstach antropologicznych. Zawodowo zainteresowana intymistyką dziewiętnastowieczną i współczesną. Fascynatka zjawisk językowych, także patologii języka i mowy. Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu konferencji poświęconych emocjom (2013, 2014, 2016, 2017) i rozpoczętego w roku 2017 cyklu Białostockich Spotkań Młodych Logopedów; redaktor tomów pokonferencyjnych.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAchtelik A., Wenecja Grudzińskiego, "Język Artystyczny': 2001, nr 11, s. 125- 139.pl
dc.description.referencesAcker J., Gender: od ról płciowych do upłciowionych instytucji, tłum. M. Maciejewska, M. Marszałek, [w:J Gendered insitutions. Prom sex roles to gender institutions, "Contemporary Sociology" 1992, t. 21, nr 5, s. 2-3.pl
dc.description.referencesAckroyd P., Londyn. Biografia, Poznań 2011.pl
dc.description.referencesAdams J. T., The epic of America, s. 2014-2015; cyt. za: Library of Congress, The american dream. What is the american dream?, http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/lessons/american-dream/students/thedrea m.html (12.05.2017 r.)pl
dc.description.referencesAlbom M., Pięć osób, które spotykamy w niebie, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesAlighieri D., Boska komedia, Warszawa 1984.pl
dc.description.referencesAmbraseys N .A., The earthquake of 1 january 1837 in Southern Lebanon and Northern Izrael, "Annali di Geofisica" 1997, t. XL, nr 4, s. 923-935.pl
dc.description.referencesAmussen D.S., Caribbean exchanges. Slavery and the transformation oj English society, 1640-1700, Chapel Hill, N.C. 2007.pl
dc.description.referencesAnbinder T., City of Dreams: the 400-year epic history of immigrant New York, Nowy Jork.pl
dc.description.referencesAnimacja, [w:] J. Bauman, R. Jurieniew, Mała encyklopedia kina radzieckiego, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesAntropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przekł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, wstęp S. Cichowicz, Warszawa 1993.pl
dc.description.referencesLausch-Żuk J., Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 1997.pl
dc.description.referencesLejeune P., Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, Kraków 2007.pl
dc.description.referencesLewis M., Haviland-Jones J.M., Psychologia emocji, Gdańsk 2005.pl
dc.description.referencesLissa Z., Estetyka muzyki filmowej, Kraków 1964.pl
dc.description.referencesLiterackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesSendyka R., Miejsca, które straszą, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Nycz, R. Sendyka, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesLongo G., Ciało, robot, cyborg, "Autoportret" 2012, nr 3, s. 32.pl
dc.description.referencesLudzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. A. Rybus, M.W. Kornobis, Warszawa 2016.pl
dc.description.referencesLury C., The objects of travel, [w:] Touring cultures: transformations of travel and theory, red. Ch. Rojek, J. Urry, Londyn 1997.pl
dc.description.referencesZiębińska-Witek A., Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe, "Acta Humana" 2013, t. 4, nr 1, s. 23-35.pl
dc.description.referencesGraczyk E., Ćma. O Stanisławie Przybyszewskiej, Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesBalletto S., The Cambridge Companion to the Beats, Cambridge 2007.pl
dc.description.referencesŁapiński Z., "Świat cały - jakże zmieścić go w źrenicy" . (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia), [w:] Studia z teorii i historii poezji, red M. Głowiński, seria 2, Wrocław 1970.pl
dc.description.referencesŁowcy pamiątek, http://www.national-geographic.pl/galeria/jakie-pamiatki-przywiezc-z-podrozy-koniec-z-obrastajacymi-w-kurz/pamiatki-751038 [dostęp: 20.09.2017 r.].pl
dc.description.referencesBajko M., Słowacki: Człowiek Wschodu, nowoczesny inteligent, Europejczyk, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. II, Białystok 2013.pl
dc.description.referencesŁukaszewski w., Z emocji moc, "Charaktery" 20 17, nr 4, s. 3.pl
dc.description.referencesВихор I., Поетичний топос міста та його тематичні різновиди, "Studia Methodologica" 2011, nr 31, s. 140-144.pl
dc.description.referencesNead L., Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. A. Franus, Poznań 1998.pl
dc.description.referencesSendyka R., Pryzma - zrozumieć nie-miejsce pamięci, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria [e-book, format EPUB], red. D. Czaja, Wołowiec 2013.pl
dc.description.referencesNewcome H., The autobiography of Henry Newcome, t. I-II, red. R. Parkinson, Manchester 1852.pl
dc.description.referencesNicosia G., Memory babe: a critical biography of Jack Kerouac, Berkeley, CA 1994.pl
dc.description.referencesGubar O., Herlihy P., The persuasive power of the Odessa myth, [w:] Cities after the fall of communism: reshaping cultural landscapes and European identity, red. J. Czaplicka, N. Gelazis, B.A. Ruble, Waszyngton 2009, s. 137- 166.pl
dc.description.referencesMarcuse H., Człowiek jednowymiarowy, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesNieuważny F., Poezja, kultura i historia. Maksym Rylski, [w:] F. Nieuważny, O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Białystok 1993.pl
dc.description.referencesNowy Jork, New York, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Nowy­-Jork;3948849.html [dostęp: 5.05.2017 r.].pl
dc.description.referencesO'Neill C., Horror autotoxicus. Critical moments in the modernist prosthetic, [w:] Incorporations, red. J. Crary, S. Kwinter, Nowy Jork 1992.pl
dc.description.referencesObertyńska B., W domu niewoli, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesOd poetyki przestrzeni do geopoetyki, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesOgonowska A., Narracje turystyczne: dwie filozofie reprezentacji, "Kultura Współczesna" 2010, nr 3, s. 135- 150.pl
dc.description.referencesHorney K., Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesOkupnik M., Doświadczenie utraty w perspektywie fenomenologii, [w:] Utrata i żałoba. Teoria i praktyka, red. nauk. R. Kleszcz-Szczyrba, A. Gałuszka, Katowice 2016.pl
dc.description.referencesSex in the City, twórca: D. Star, USA 1998-2004.pl
dc.description.referencesHeidegger M., Czas światoobrazu, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył K. Michalski, tłum. K. Michalski [i in.], Warszawa 1977.pl
dc.description.referencesBandura A., Czym jest ciało w body art?, "Dyskurs" 2009, nr 12, s. 78-96.pl
dc.description.referencesRymkiewicz J.M., Słowacki: encyklopedia, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesOrient i znaki odmienności kulturowej. Z Anną Wieczorkiewicz rozmawia Karolina J. Dudek, [w:] Oddolne tworzenie kultury: perspektywa antropologiczna, red. P. Cichocki, K.J. Dudek, T. Rakowski, S. Sikora, K. Waszczyńska, A. Wieczorkiewicz, M. Zatorska, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesOrzechowski S., Gawda B., Ekspresja mimiczna jako źródło wiedzy o emocjach - perspektywa historyczna, [w:] Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, red. A. Magowska, Poznań 2016.pl
dc.description.referencesOsęka A., Spojrzenie na sztukę, Warszawa 1987.pl
dc.description.referencesOsoby, red. M. Janion i S. Rosiek, Gdańsk 1984.pl
dc.description.referencesOżdżyński J., Mówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym, Wrocław 1979.pl
dc.description.referencesPamiętniki Filipa Pawła de Segura adiutanta Napoleona, przeł. E. Leszczyńska, Warszawa 1967.pl
dc.description.referencesPedulla G., Alla ricerca del romanzo, [w:] B. Fenoglio, Una questione privata, Turyn 2006.pl
dc.description.referencesPhillips W.D., Slavery in the Atlantic Islands and the Early Modern Spanish Atlantic World, [w:] The Cambridge World History of Slavery, t. 3, red. D. Eltis, S.L. Engerman, Cambridge 2011.pl
dc.description.referencesHemingway E., The sun also rises, Nowy Jork 1996.pl
dc.description.referenceshttp://ekrany.hekko24. pl/images/teksty/22/22_cykI1_pitrus. pdf.pl
dc.description.referencesBetz G., Die Beatgeneration als literarische und soziale Bewegung, Frankfurt n. Menem 1979.pl
dc.description.referencesBorzyszkowska H., Oligofrenopedagogika, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesPierson G.W, The moving American, Nowy Jork 1973.pl
dc.description.referencesPietrusińska I., 10 TOP pomysłów na oryginalne pamiątki z podróży, https://www.skyscanner.pl/wiadomosci/10-top-pomyslow-na-pamiatki-z-podrozy [dostęp: 21 .09.2017 r.].pl
dc.description.referencesBartmiński J., Tokarski J., Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1986.pl
dc.description.referencesPiętak S., Pośrodku żywiołów, Warszawa 1960.pl
dc.description.referencesPiętak S., Szczęście i cierpienie, Kraków 1958.pl
dc.description.referencesPiętak S., Zaklinania, Warszawa 1963.pl
dc.description.referencesPikkov Ü., On the Topics and Style of Soviet Animated Films, "Baltic Screen Media Review" 2016, t. 4, s. 16-37.pl
dc.description.referencesHendrykowski M., Manhattan Woodyego Allena. Poetyka introdukcji, "Images" 2013, t. XII, nr 21, s. 17-31.pl
dc.description.referencesPiotrowska A.G., O muzyce i filmie. Wprowadzenie do muzykologii filmowej, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesPiotrowski M., Czas na ... media, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/33949 [dostęp: 28.02.2017 r.].pl
dc.description.referencesPodemski K., Socjologia podróży, Poznań 2005.pl
dc.description.referencesZins H., Kupcy i kidnaperzy. Handel niewolnikami w dziejach Afryki i Ameryki, Lublin 1999.pl
dc.description.referencesSkarga B., Po wyzwoleniu ... (1944-1956), Kraków 2008.pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26208571/strzelectwo-m-karabin-pneumatyczny-10-m [dostęp: 26.03.2017 r.].pl
dc.description.referencesPol W., Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.pl
dc.description.referencesPol W., Pieśń o ziemi naszej [w:] W. Pol, Wybór poezji, oprac. M. Janion, Wrocław 1963.pl
dc.description.referencesPol W., Przebolało [w:] W. Pol, Dzieła wszystkie, t. V.pl
dc.description.referencesBauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995.pl
dc.description.referencesMelehy H., Jack Kerouac and the nomadic cartographies of exile, [w:] The transnational Beat Generation, red. N.M. Grace, J. Skerl, Nowy Jork 2012.pl
dc.description.referencesPolski Związek Strzelectwa Sportowego, Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020, Warszawa 2016, http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/metodyczno_szkoleniowa/Zbior%20regulaminow%20PZSS%20na%20Iata%2020172020%20wersja%20z%20dnia%2023_11_2016.pdf [dostęp: 14.04.2017].pl
dc.description.referencesPoppel E., Granice świadomości. O rzeczywistości i doznawaniu świata, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesPoprzęcka M., Między aktem a ciałem, [w:] Sztuka dzisiaj. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesPorter R., Vigarello G., Ciało, zdrowie i choroby, [w:] Historia ciała, t. 1, Od renesansu do oświecenia, red. G. Vigarello, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.pl
dc.description.referencesŻabicki Z., Posłowie, [w:] P. Wojciechowski, Czaszka w czaszce, Warszawa 1 970, s. 317-324.pl
dc.description.referencesPosłuszny Ł., Przestrzeń, miejsce i nie-miejsce w relacji do pamięci i nie-pamięci, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Nycz, R. Sendyka, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesSkarga B., Ślad i obecność, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesPrzestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2015. publicroads/96summer/p96su10.cfm, [dostęp: 09.09.2017 r.].pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26251935/strzelectwo-k-pistolet-pneumatyczny-10-m [dostęp: 26.03.2017 r.].pl
dc.description.referencesPye M., Maximum city: the biography of New York, Nowy Jork 1993.pl
dc.description.referencesHerling-Grudziński G., Biała noc miłości, Warszawa 1999.pl
dc.description.referencesRabij M., Blogerzy. Zarabianie na klikaniu, http://www.newsweek.pl/biznes/wiadomosci-biznesowe/blogerzy--zarabianie-na-klikaniu,105147,1,1.html [dostęp: 12.06.2017 r.].pl
dc.description.referencesReich C.A., Zieleni się Ameryka, Warszawa 1976.pl
dc.description.referencesRenehan E., Understanding Kerouac's "On the Road", Wickford 2012.pl
dc.description.referencesBeckles H., Servants and slaves during the 17th-centry sugar revolution, [w:] The Caribbean. A history of the region and its people, red. S. Palmie, F.A. Scarano, Chicago-Londyn 2011.pl
dc.description.referencesRewers E., Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996.pl
dc.description.referencesŻulczyk J., Ślepnąc od świateł, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesRicoeur P., Badanie VI. Ten-który-jest-sobą i tożsamość narracyjna, [w:] tegoż, O sobie samym jako o innym, tłum. B. Chełstowski, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesRittenhouse M., Nowy Jork. Od Mannahatty do Grodnu Zero, Wołowiec 2013.pl
dc.description.referencesMacCarthy F., Byron: Life and Legend, Londyn 2002.pl
dc.description.referencesRobertson James, "Stories" and "Histories" in late-seventeenth century Jamaica, [w:] Jamaica in slavery and freedom: history, heritage and culture, red. K.E.A. Monteith, G. Richards, Kingston 2002.pl
dc.description.referencesHerling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą, t. l, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesRodak P., Wojna i zapis (o dziennikach wojennych), "Teksty Drugie" 2005, nr 6, 33-45.pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26257980/strzelectwo-m-karabin-pneumatyczny-10-m [dostęp: 26.03.20 17 r.].pl
dc.description.referencesRose M.H., Interstate: express highway politics 1939-1989, Knoxville, TN 1990.pl
dc.description.referencesRosenwein B., Emotional communities in the Middle Ages, Ithaca-Londyn 2006.pl
dc.description.referencesRosiński C., Post pamięć przestrzeni. Literackie widma przeszłości, [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej, t. 1, red. D. Mazur i B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016.pl
dc.description.referencesRozmowa Mariusza Kubika z Barbarą Skargą, "Gazeta Uniwersytecka UŚ" 2001, nr 6, http://gazeta.us.edu.pl/node/208091 [dostęp: 26.05.2017 r.].pl
dc.description.referencesBralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.pl
dc.description.referencesRozmowa ze Stanisławem Piętakiem, rozm. przepr. J. Śpiewak, "Twórczość" 1964, nr 4, s. 42-46.pl
dc.description.referencesBell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.pl
dc.description.referencesRwers E., Ekran miejski, [w:] Pisanie miasta czytanie miasta, pod red. Anny Zeidler-Januszewskiej, Poznań 1997.pl
dc.description.referencesHerling-Grudziński G., Dziennik pisany nocą, t. 2, Kraków 2012.pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26402033/strzelectwo-m-pistolet -szybkostrzelny-final [dostęp: 26.03.2017 r.].pl
dc.description.referencesRybicka E., Antropologia miejsca, [w:] tejże, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesRybicka E., Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesRybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26401333/strzelectwo-m-podwojny-trap-final [dostęp: 26.03.20 17 r.].pl
dc.description.referencesRylski M., Poezje, pod red. W. Słobodnik, Warszawa 1965.pl
dc.description.referencesMiщенкo O.., Oбpaз Kиєвa y твopчocтi Maкcимa Pильcькoгo, "Лiтepaтypoзнавчі стулїі " 2012, nr 34, s. 157-160.pl
dc.description.referencesBrogan D.W, So you're going to America. A letter to a French friend, http://www.americanheritage.com/content/ so-you%E2%80%99re-going-america [dostęp: 05.09.2017 r.].pl
dc.description.referencesSkubalanka T., O ekspresywności języka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne" 1972, nr 27, s. 123-135.pl
dc.description.referencesSkurtys J., Domy, dworce, galerie? Adama Wiedemanna miejsca i nie-miejsca, [w:] Nie-miejsca: teorie spacjalne we współczesnych praktykach interpretacyjnych, red K. Szalewska, Sopot 2014.pl
dc.description.referencesSartre J.-P., Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesSłowacki J., Dzieła, t. XIII: Listy do matki, oprac. Z. Krzyżanowska, Wrocław 1959.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl [dostęp: 12.05.2017 r.] (SJP).pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1 969, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 29.03.2017 r.].pl
dc.description.referencesSłownik sztuki XX wieku, red. G. Durozoi, tłum. H. Andrzejewska [i in.], Warszawa 1992.pl
dc.description.referencesSowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1997.pl
dc.description.referencesStelter Ż., Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesBiczkowska P., Historia w historii. Deformacja przeszłości w "Czaszce w czaszce" i "Kamiennych pszczołach" Piotra Wojciechowskiego, [w:] Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości, pod red. A. Lubonia, M. Karpińskiej, Rzeszów 2017, s. 74-86.pl
dc.description.referencesMacCarthy F., Poet of all the passions, https://www.theguardian.com/books/2002/nov/09/classics.poetry [dostęp: 7.05.2017 r.].pl
dc.description.referencesBrudnicki J.Z., Państwo Piętaka, "Okolice" 1990- 1991, nr 1113, s. 7-16.pl
dc.description.referencesStephenson G., Essays on the literature of the Beat Generation, Carbondale, IL 1990.pl
dc.description.referencesWyka K., Teoria czasu powieściowego, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.pl
dc.description.referencesAnusiewicz J., Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995.pl
dc.description.referencesStone R., American dreamers: Melville and Kerouac, [w:] Beat down to your soul. What was the Beat Generation?, red. A. Charters, Nowy Jork 2001.pl
dc.description.referencesStowarzyszenie Forum Rewitalizacji, http://wwwforumrewitalizacji.pl/rewitalizacja/wspolna­-nie-niczyja [dostęp: 11.06.2017 r.].pl
dc.description.referencesSudjic D., Język rzeczy: dizajn i luksus, moda i sztuka : w jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Kraków 2013.pl
dc.description.referencesSudolski Z., Słowacki: opowieść biograficzna, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesSukenick R., Nowojorska bohema, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesSulima R., Powrót Piętaka, "Regiony" 1989, nr 2, s. 141- 143.pl
dc.description.referencesSułkowski A.P., Listy do żony z wojen napoleońskich, tłum., wstęp, przypisy i indeks R. Bielecki, Warszawa 1987 (APS, strona).pl
dc.description.referencesSwift E., The big roads. The untold story of the engineers, visionaries, and trailblazers who created the American superhighways, Boston, MA 2011.pl
dc.description.referencesIwasiów l., Polityczne/prywatne - zdestabilizowana opozycja (wojenna i polityczna proza kobiet), [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesJason Hunt, http://jasonhunt.pl/ [dostęp: 12.06.2016 r.].pl
dc.description.referencesMajchrowski S., Wincenty Pol. Szkic biograficzny, Lublin 1982.pl
dc.description.referencesSzmyd B., Pamiątki z podróży, http://basiaszmydt.pl/pamiatki-z-podrozy [dostęp: 22.09.2017 r.].pl
dc.description.referencesBieńkowska E., Lekcja wygnania: Miłosz, Herling-Grudziński, "Zeszyty Literackie" 1999, nr 67, s. 99- 105.pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26402043/strzelectwo-m-skeet-final [dostęp: 26.03.20 17 r.].pl
dc.description.referencesSznajderman M., Przerwy w pamięci. Historia rodzinna, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria [e-book, format EPUB] , red. D. Czaja, Wołowiec 2013.pl
dc.description.referencesSztuka współczesna, t. 10, red. A. Vettese, tłum. M. Boberska, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesSzymański W.P., Z doświadczeń głodu i wyobcowania, [w:] tegoż, Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych, Kraków 1973.pl
dc.description.referencesŚwiadectwa i powroty nieludzkiego czasu, pod red. J. Święcha, Lublin 1990.pl
dc.description.referencesThe Beats. A literary reference, red. M. Theado, Nowy Jork 2001.pl
dc.description.referencesThe diary of a resurrectionist, 1811 -1812 to which are added an account of the resurrection men in London and a short history of the passing of the anatomy act, red. J.B. Bailey, Londyn 1896.pl
dc.description.referencesHolmes J.C., Nothing more to declare, Boston 1967.pl
dc.description.referencesBryant J.H., The open decision. The contemporary American novel and its intellectual background, Nowy Jork 1970.pl
dc.description.referencesThe spatial turn, red. B. Warf, S. Arias, Londyn, Nowy Jork 2009.pl
dc.description.referencesMajer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesTheado M., Understanding Jack Kerouac, Columbia, SC 2000.pl
dc.description.referencesThomas L.V, Tworzenie tanatologii, [w:] Wymiary śmierci, wybór i słowo wstępne S. Rosiek, Gdańsk 2002.pl
dc.description.referencesThoreau H.D., Obywatelskie nieposłuszeństwo, Poznań 2006.pl
dc.description.referenceshttp://vod.tvp.pl/26433032/encyklopedia-konkurencji-olimpijskich-strzelectwo [dostęp: 26.03.20 17 r.].pl
dc.description.referencesBoholm A., Weneckie widowiska karnawałowe w maskach, "Polska Sztuka Ludowa. Konteksty" 2002, nr 3-4, s. 147- 158.pl
dc.description.referencesTozzi V., Przywileje świadectwa. Historia, pamięć i literatura w sporach o konstruowanie nieodległej przeszłości, przeł. E. i J. Zięba, A. Calderón Puerta, "Teksty Drugie" 2010, nr 6, s. 11 -28.pl
dc.description.referencesUrry J., Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesHolmes J.C., This is The Beat Generation, "The New York Times Magazine"; 19.11. 1952., http://www.litkicks.com/ThisIsTheBeatGeneration [dostęp: 13.08.2017 r.].pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717.pl
dc.description.referencesBrzękowski J., Kilka uwag o twórczości Stanisława Piętaka, [w:] tegoż, Szkice literackie i artystyczne 1925-1970, wybór, wstęp i oprac. A.K. Waśkiewicz, Kraków 1978.pl
dc.description.referencesWallis A., Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesWalter T., Dark tourism: mediating between the dead and the living, [w:] The darker side of travel. The theory and practice of dark tourism, red. R. Sharpley, P.R. Stone, Bristol 2009, s. 39-40.pl
dc.description.referencesMalijewska H., Wędrówki i ucieczki w życiu i twórczości Edwarda Stachury, praca dyplomowa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.pl
dc.description.referencesWebb H.C., The singular worlds of Jack Kerouac, [w:] Contemporary American novelists, red. J.J. Waldmeir, Carbondale, IL 1964.pl
dc.description.referencesWeingroff R.P., Federal aid highway act of 1956, creating the interstate system, [w:] Public roads, Waszyngton, DC 1996, https://www.fhwa.dot.gov/publications/.pl
dc.description.referencesWeiss J., Driving the Beat Road, "The Washington Post": https://www.washingtonpost.com/graphics12017/lifestyle/the-beat-generation/?hpid=hp_rhp-top-table-main_beats-315pm %3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.b9e8adb53712 [dostęp: 02.07.2017 r.].pl
dc.description.referencesWerwes H., Maksym Rylski, tł. T. Hołyńska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" 1971, nr 6, s. 141- 155.pl
dc.description.referenceshttp://www.olimpijski.pl/pl/rio2016/640,obiekty-olimpijskie.html [dostęp: 26.03.2017 r. ].pl
dc.description.referencesHolmes J.C., This is the Beat Generation, [w:] Beat down to your soul: what was the Beat Generation, red. A. Charters, Nowy Jork 2001.pl
dc.description.referencesWhite H., Realizm figuralny w literaturze Świadectwa, przeł. E. Domańska, [w:] tegoż, Proza historyczna, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesBoltera J., Grusin R., Remediation: understanding new media, Cambridge 2000.pl
dc.description.referencesRyrie A., Beingprotestant in reformation Britain, Oxford 2015.pl
dc.description.referencesWhite K., Wstęp do geopoetyki, [w:] tegoż, Poeta kosmograf, wyb., oprac. i przekł. K. Brakoniecki, Olsztyn 2010.pl
dc.description.referencesWhitman W., Song of the Open Road, 1 856, 1881, [w:] Poetry and prose, Nowy Jork 1996.pl
dc.description.referencesWhy is New York City known as "the Big Apple" and "Gotham"?, http://www.dictionary.com/e/big-apple-gotham [dostęp: 12.06.2017 r.].pl
dc.description.referencesManhattan, reż. W. Allen, USA 1 979.pl
dc.description.referencesWieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.pl
dc.description.referencesWieczorkiewicz A., Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia, Gdańsk 2000.pl
dc.description.referencesWieliczko Ł., 10 fascynujących opuszczonych szpitali, https://gadzetomania.pl/7077,10-fascynujacych-opuszczonych-szpitali,all [dostęp: 12.05.2017 r.].pl
dc.description.referencesBеpeтeйчeнкo I., Уpбaнicтичнi мoтиви в твopax yкpaїнcьких пиcьмeнникiв y кoнтeкcтi евpoпeйcькoї" фiлocoфcькoї" тpaдuцїi; "Bicник ЛHY iмeнi Tapaca Шeвчeнкa" 2010, nr 20 (207), cz. I, s. 109-115.pl
dc.description.referencesWilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.pl
dc.description.referencesWojciechowska A., Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata, Warszawa-Poznań 2000.pl
dc.description.referenceshttps://www.amazon.com/Maximum-City-Biography-New-Yorkldp/1856190935 [dostęp: 11.11.20 17 r.].pl
dc.description.referencesBakke M., Ciało otwarte, Poznań 2002.pl
dc.description.referencesWojciechowski P., Czaszka w czaszce, Warszawa 1970.pl
dc.description.referencesWojna. Doświadczenie i zapis, red. S. Buryła i P. Rodak, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesBondanella P., Conaway Bondanella J., Cassell Dictionary Of Italian Literature, Londyn 1996.pl
dc.description.referencesWojnar I., Estetyczna samowiedza człowieka, Warszawa 1982.pl
dc.description.referencesMann M., Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 1, Kraków 1904.pl
dc.description.referencesWrotnowski F., Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego Listy ze stepów kirgiskich, t. 1-2, Paryż 1861.pl
dc.description.referencesJaworski K.A., Pisma, t. 3: Przekłady poezji ukraińskiej, białoruskiej i narodów kaukaskich, Lublin 1972.pl
dc.description.referencesPильський M., Зiбpaння твopiв y двaнaдцяти тoмax, t. 19: Автобіографічні матеріали. Записні книжки. Листи (1907-1956), Kijów 1988.pl
dc.description.referencesBrzostek B., Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesBrzostek D., Nadsłuchiwanie hałasu. Antropologia między ekspresją a doświadczeniem, Toruń 2014.pl
dc.description.referencesBums R., Sanders J., New York: an illustrated history, Nowy Jork 2003.pl
dc.description.referencesBurrows E.G., Wallace M., Gotham: A history of New York City to 1898, Nowy Jork 1999.pl
dc.description.referencesCałka M., Z badań nad literaturą łagrową w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" 2001, nr 10, s. 139-141.pl
dc.description.referencesCharamsa K., Kamień węgielny. Mój bunt przeciw hipokryzji kościoła, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesCharters A., Kerouac, Nowy Jork 1972.pl
dc.description.referencesChateaubriand F.R., Pamiętniki zza grobu, wybór, przekł. i komentarz J. Guze, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesJałowiecki B., Człowiek w przestrzeni miasta, Katowice 1980.pl
dc.description.referencesJędrzejko P., Poza murami Sandomierza - czyli refleksja nad językiem, kulturą i wzrokiem turysty, http://www.jedrzejko.eu [dostęp:10.07.2012 r.]. Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, http://www.targowek.waw.pl/page/index. php?str=423&id=3534 [dostęp:10.06.2017 r.].pl
dc.description.referencesS. Przybyszewska, Listy, oprac. T. Lewandowski, t. 1 -3, Gdańsk 1978-1985.pl
dc.description.referencesChmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2001.pl
dc.description.referencesHolton R., Kerouac among the Fellahin: "On the Road" to the postmodern, "Modern Fiction Studies" 1995, t. 41, nr 2, s. 265-283.pl
dc.description.referencesClarence-Smith W., Eltis D., White Servitude, [w:] The Cambridge world history of slavery, t . 3, red. D. Eltis, S.L. Engerman, Cambridge 2011.pl
dc.description.referencesCzaja D., Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, [w:] Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria [e-book, format EPUB], red. tegoż, Wołowiec 2013.pl
dc.description.referencesCzaja D., Wenecja i śmierć Konteksty symboliczne, "Konteksty" 1992, t. 46 z. 3-4, s. 59-65.pl
dc.description.referencesCzermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, "Teksty Drugie" 2011, nr 5, s. 183-200.pl
dc.description.referencesCzermińska M., Szalewska K., Czesława Miłosza "północna strona ", Gdańsk 2011.pl
dc.description.referencesCzernik S., "Okolica Poetów". Wspomnienia i materiały, Poznań 1961.pl
dc.description.referencesCzerwińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, "Teksty Drugie" 2011 , nr 5, s. 183-200.pl
dc.description.referencesMetamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska, współpraca: G. Moroz, M. Kamecka, K. Szymborska, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesDanto A., Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji, tłum. M. Salwa, Kraków 2013.pl
dc.description.referencesSaniewska D., Emocjonalizm jako dominanta kompozycyjna kompozycyjna tekstu blogowego. Uwagi socjolingwistyczne, "Białostockie Archiwum Językowe" 2017, nr 17, s. 193-207.pl
dc.description.referencesDelaperriere M., Świadectwo jako problem literacki, "Teksty Drugie" 2006, nr 3, s. 50-79.pl
dc.description.referencesJanko A., Mała zagłada, Kraków 2015.pl
dc.description.referencesMarkiewicz H., Wymiary dzieła literackiego. Dzieła wybrane, t . IV, Kraków 1996.pl
dc.description.referencesDeleuze G., Nomad thought, [w:] The new Nietzsche: contemporary styles of interpretation, red. D. Allison, Cambridge, MS 1985.pl
dc.description.referencesDjakow W.A., Moskwa i Witebsk: "sprawa" Tadeusza Łady - Zabłockiego [w:] W.A. Djakow, A. Nagajew, Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835), Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesDonnarumma M., Płynne tkanki i rytmiczna skóra. Niedokończone ciała Stelarca, [w:] Stelarc. Mięso, metal i kod / Rozchwiane chimery. Meat, metal & code / Contestable chimeras, red. R.W Kluszczyński, przekł. Th. Anessi [i in.], Gdańsk 2014.pl
dc.description.referencesDwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, K. Cierzan, P. Biczkowska, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesDzidek T., Funkcje sztuki w teologii, Kraków 2013.pl
dc.description.referencesJogmark M., Posthumanistyczna skóra. Rozważania na temat Skin Shelley Jackson jako cyborgicznej narracji rozproszonej, [w:] W stronę trzeciej kultury, red. R. Kluszczyński, Gdańsk 2016.pl
dc.description.referencesDzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978.pl
dc.description.referencesDzionek M., W stronę antropologii przestrzeni. Flaneur - szkic do portretu, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/dzionek.htm [dostęp: 7.05.2017 r.].pl
dc.description.referencesSaniewska D., Emocjonalizm w języku blogerów (na przykładzie tekstów Jasona Hunta), [w:] Emocje - język - literatura, red. D. Saniewska, Kraków 2016.pl
dc.description.referencesEllis E.R., The epic of New York City: a narrative history, Nowy Jork 2004.pl
dc.description.referencesEstreicher K., Wincenty Pol, jego młodość i otoczenie, Lwów 1882.pl
dc.description.referencesFelińska E., Pamiętniki z życia, t. I-III, Wilno 1856.pl
dc.description.referencesMatar N., British captives from the Mediterranean to the Atlantic, 1563-1760, Leiden-Boston 2014.pl
dc.description.referencesJanuszkiewicz A., Listy z Syberii, oprac. H. Geber, wstęp J. Odrowąż-Pieniążek, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesFelińska E., Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i Saratowie, t. I-III, Wilno 1852- 1853.pl
dc.description.referencesFenoglio B., Pewna prywatna sprawa, Warszawa 1979.pl
dc.description.referencesJohnson P., Historia Anglików, Gdańsk 1995.pl
dc.description.referencesFiećko J., Romantyk wśród Kirgizów. Kilka uwag o Listach ze stepów kirgiskich Adolfa Januszkiewicza, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, pod red. S. Ciesielskiego i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1996.pl
dc.description.referencesFigueredo D.H., Argote-Freyre F., A brief history of the Caribbeans, Nowy Jork 2008.pl
dc.description.referencesFornalczyk F., O prozie Stanisława Piętaka, [w:] tegoż, Przypisani tej ziemi, Poznań 1968.pl
dc.description.referencesBeniscelli A., Coletti V., Strumenti per lo studio della letteratura italiana, Florencja 1992.pl
dc.description.referencesFoster E.H., Understanding the Beats, Columbia, SC 1992.pl
dc.description.referencesFoucault M., Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, "Teksty Drugie" 2005, 6, s. 117-125.pl
dc.description.referencesFoucault M., Of other spaces: utopias and heterotopias, "Architecture /Mouvement/ Continuite" 1984, nr 5, s. 46-49; z francuskiego tłumaczył J. Miskowiec; cyt. z dokumentu online: web.mit.edu/allanmc/www/foucault1 .pdf, s. 3 [dostęp: 15.05.2017 r.].pl
dc.description.referencesFoucault M., The order of things, New York 1971.pl
dc.description.referencesMaurer A., Kompetencja komunikacyjna dzieci i młodzieży o upośledzonym rozwoju umysłowym w stopniu lekkim, "Roczniki Pedagogiki Specjalnej": Warszawa 1990.pl
dc.description.referencesFradera Josep M., The Caribbean between empires. Colonists, pirates, and slaves, [w:] The Caribbean. A history of the region and its people, red. S. Palmie, F.A. Scarano, Chicago-Londyn 2011.pl
dc.description.referencesWyrok w procesie filomatów i filaretów, [w:] Listy z więzienia, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesJanuszkiewicz A., Listy ze stepów kirgiskich i dziennik podroży, oprac. H. Geber, Wrocław 2013.pl
dc.description.referencesFreud S., Ego i id, [w:] tegoż, Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesFreud Z., Poza zasadą przyjemności, [w:] tegoż, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1975.pl
dc.description.referencesFundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych "Na Miejscu'; http://namiejscu.org/wola/ [dostęp: 12.07.20 17 r.].pl
dc.description.referencesSaniewska D., W klinice i na wojnie. Frenezja ciała w pamiętnikach doktora Józefa Franka, [w:] Emocje - literatura - medycyna, red. D. Saniewska, Kraków 2015.pl
dc.description.referencesGajda S., O pojęciu idiostylu, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988.pl
dc.description.referencesGardner W.J., A history of Jamaica from its discovery by Christopher Columbus to the year 1872, Londyn 1971 (1873).pl
dc.description.referencesGehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesGeografia i metafora, red. E. Konończuk, E. Nofikow, E. Sidoruk, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesGeograficzne przestrzenie utekstowione, red. B. Karwowska, E. Konończuk, E. Sidoruk, E. Wampuszyc, Białystok 2017.pl
dc.description.referenceshttp://sport.tvp.pl/rio/26401453/strzelectwo-k-karabin -pneumatyczny-3-pozycje [dostęp: 26.03.2017 r.].pl
dc.description.referencesMcNally D., Desolate angel: Jack Kerouac, the Beat Generation, and America, Cambridge, MA 2003.pl
dc.description.referencesGeorge-Warren H., The rolling stone book of the beats. The Beat Generation and American culture, Nowy Jork 1999.pl
dc.description.referencesGinsberg A. Visions of the great rememberer, Amherst, MA 1974.pl
dc.description.referencesArchiwum filomatów, t. I: Na zesłaniu, red. C. Zgorzelski, Wrocław 1 973.pl
dc.description.referencesGłówny Urząd Statystyczny, Osoby niepełnosprawne i ich gospodarstwa domowe, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesSariusz-Skąpska I., Polscy świadkowie gułagu, Kraków 1995.pl
dc.description.referencesGossip Girl, twórcy: J. Schwarz, S. Savage, USA 2007-2012.pl
dc.description.referencesPильський M., Зiбpaння твopiв y двaнaдцяти тoмax, t. 4: Поезії 1949-1964, Kijów 1984.pl
dc.description.referencesJones G.H., Jack Kerouac and the American coinscience, [w:] "On the Road". Text and Criticism, red. S. Donaldson, Nowy Jork 1979.pl
dc.description.referencesJuliusz Słowacki. Listy do matki, opr. Zofia Krzyżanowska, Wrocław 1952.pl
dc.description.referencesJuliusz Słowacki. Pisma prozą, opr. W. Floryan, t. 11, Wrocław 1952.pl
dc.description.referencesKadykało A., Dzieciństwo jako rosyjski temat kulturowy w XX wieku, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesKalinowska M., Juliusza Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej. Glosy, Gdańsk 2011.pl
dc.description.referencesAries P., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesKalisz R., Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego, Gdańsk 2001.pl
dc.description.referencesKallenbach J., O Wincentym Polu (z powodu setnej rocznicy urodzin), Warszawa 1907.pl
dc.description.referencesMills C. w., Białe Kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Warszawa 1965.pl
dc.description.referencesWysołuch S., Paradoksy reifikacji w literaturze i sztuce, [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysołuch, B. Kaniewska, Poznań 1999.pl
dc.description.referencesKalman Nagy L., Polska literatura łagrowa jako literatura tendencyjna, "Postscriptum Polonistyczne" 2009, nr 2 (4), s. 185-201.pl
dc.description.referencesMacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesKania M.M., Żywioły wyobraźni. O wyobrażaniu i przeobrażaniu, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesKarnes T.H., Asphalt and politics. A history of the American highway system, Jefferson, NC 2009.pl
dc.description.referencesKarwowska B., Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesKenrick D., Neuberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna, tłum. A. Nowak [i in.], Gdańsk 2002.pl
dc.description.referencesKerenyi K., Człowiek i maska, "Polska Sztuka Ludowa. Konteksty" 2002, nr 3-4, s. 141- 146.pl
dc.description.referencesKerouac J., On the Road, Nowy Jork 1972.pl
dc.description.referencesKerouac J., Podziemni. Pic, Abenka, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesAtkinson J., Paradise road: Jack Kerouac's lost highway and my search jor America, Hoboken, NJ 2010.pl
dc.description.referencesZaleski M., Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesKerouac J., Selected letters. 1940-1956, red. A. Charters, Nowy Jork 1996.pl
dc.description.referencesMinnesota Department of Transportation, Mn/DOT Celebrates Interstate Highway System's 50th Anniversary, 2006, https://web.archive.org/web/20071204072603/http://www.dot.state.mn.us/inter state50/ 50facts.html [dostęp 09.09.2017 r.].pl
dc.description.referencesSawrymowicz E., Kalendarium życia i twórczości Juliusza Słowackiego, Wrocław 1960.pl
dc.description.referencesKerouac J., Selected letters. 1957-1969, red. A. Charters, Nowy Jork 2000.pl
dc.description.referencesKerouac J., The philosophy of the Beat Generation, "Esquire", marzec 1958, http://xroads.virginia.edu/-ug00/lambert/ontheroad/articles/esquire0358a.jpg [dostęp: 12.03.2017 r. ].pl
dc.description.referencesKerouac J., The portable Jack Kerouac, red. A. Charters, Nowy Jork 2007.pl
dc.description.referencesKerouac J., W drodze, tłum. A. Kołyszko, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesKerouac J., W drodze, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesKerouac J., Włóczędzy Dharmy, Poznań 1994.pl
dc.description.referencesKing Ch., Odessa. Geniusz i śmierć w mieście snów, Wołowiec 2016.pl
dc.description.referencesZaniewski W., Dokąd zmierza współczesna sztuka, Gdynia 2014.pl
dc.description.referencesKirsch H.-C., W drodze. Poeci pokolenia beatników, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesKirsch H.-C., W drodze. Poeci pokolenia beatników, William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, tłum. J. Raczyńska, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesAuge M., Od miejsc do nie-miejsc, tłum. R. Chymkowski, [w:] tegoż, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesSchachter S., Singer J., Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state, "Psychological Review" 1962, nr 69, s. 379-399.pl
dc.description.referencesMorin E., Kino i wyobraźnia, tłum. K Eberhardt, Warszawa 1975.pl
dc.description.referencesKitówna Z., Kto zacz Dymitr Łazur?, "Kamena" 1970, nr 14, s. 11.pl
dc.description.referencesKochanowski J., Wiedza, uniwersytet i radykalna demokracja. Uwagi na temat genderstudies i humanistyki ponowoczesnej, http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue= 01&art.icle=03 [dostęp: 20.09.2011 r.].pl
dc.description.referencesKominek to moja życiowa porażka, wywiad Łukasza Piątka z Tomkiem Tomczyńskim, http://on.interia.pl/meskie-tematy/news-kominek-to-moja-zyciowa-porazka,nId,644542,nPack,2 [dostęp: 13.11.2017 r.].pl
dc.description.referencesKonstam A., The Barbary Pirates 15th-17th centuries, Oxford 2016.pl
dc.description.referencesKopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1991.pl
dc.description.referencesIngalinella L., Il romanzo che tutti avevamo sognato, http://www.criticaletteraria.org/2011/06/il-romanzo-che-tutti-avevamo-sognato.html [dostęp: 19.09.2017 r.].pl
dc.description.referencesKopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesKoper M., Emocje w języku sprawozdawców sportowych, [w:] Rejestr emocjonalny języka, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2009.pl
dc.description.referencesKościelska M., Oblicza upośledzenia, Warszawa 1995.pl
dc.description.referencesKot D., Podmiotowość i utrata, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesSeaton A.V., From thanatopsis to thanatourism: guided by the dark, "International Journal of Heritage Studies" 1996, t. 2, nr 4, s. 234-244.pl
dc.description.referencesKotionoczkin W., Nu, Kotionoczkin, pogodi!, Moskwa 1999.pl
dc.description.referencesNatura emocji, red. P. Ekman, R. Davidson, tłum. B. Wojciszke, Gdańsk 1998.pl
dc.description.referencesAutobiografia, pod red. M. Czermińskiej, Gdańsk 2009.pl
dc.description.referencesKowalik K., Hasła formantowe w słownikach ogólnych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007.pl
dc.description.referencesKozieradzki A., Pamiętnik prowincjalnego lekarza, Poznań 1928.pl
dc.description.referencesZeidler-Januszewska A., Słowo wstępne, [w:] Pisanie miasta czytanie miasta, red. Anna Zeidler-Januszewska, Poznań 1997.pl
dc.description.referencesKrasiński, Listy do Adama Sołtana, opr. Z. Sudolski, Warszawa, 1970.pl
dc.description.referencesKrawczak E., Deskrypcje społeczne artysty, [w:] Specyfika formy czy specyfika treści? Studia z zakresu socjologii sztuki, red. Ł. Trembaczowski, Katowice 2017.pl
dc.description.referencesKresek Z., Skonka C., Sobczak J., Szlakiem Wincentego Pola, Warszawa 1989.pl
dc.description.referencesKube M., Robespierre w spódnicy, "Rzeczpospolita": 5.01.2016 r.pl
dc.description.referencesKrzemińska D., Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2012.pl
dc.description.referencesSeaton A.V., War and thanatourism: Waterloo 1815-1914, "Annales of Tourism Research" 1999, 26, s. 130-158.pl
dc.description.referencesLach T., Ciało w kulturze i sztuce, s. 9, http://tomaszlach.gigaprojekt.pl/uploads/Cialo w kulturze i sztuce.pdf [dostęp: 3.09.2017 r.].pl
dc.description.referencesLang B., Przedstawienie zła: etyczna treść a literacka forma, przeł. A. Ziębińska-Witek, "Literatura na Świecie" 2004, nr 1-2, s. 15-63.pl
dc.description.referencesHorney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1993.pl
dc.description.referencesLash S., Lury C., Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesZieliński J., Słowacki - SzatAnioł, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesBachtin M., Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982.pl
dc.description.firstpage1pl
dc.description.lastpage267pl
dc.conferenceIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Emocje – miejsca – literatura, Białystok, 1-2 czerwca 2017 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Emocje – miejsca – literatura, 1-2 czerwca 2017 r.
Materiały konferencyjne (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Saniewska_Emocje_miejsca_literatura.pdf7,95 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)