REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12493
Tytuł: Negocjacje na progu alkowy. Dzieńdobry Adama Mickiewicza
Inne tytuły: Negotiations on the alcove threshold. Goodmorning by Adam Mickiewicz
Autorzy: Dąbrowicz, Elżbieta
Słowa kluczowe: Mickiewicz
"Dzieńdobry"
negotiation techniques
Data wydania: 2016
Data dodania: 28-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo "Libron" - Filip Lohner
Źródło: Emocje, język, literatura, pod redakcją Diany Saniewskiej, Kraków cop. 2016, s. 65-74
Konferencja: Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", Białystok 2-3 czerwca 2016
Abstrakt: Inspiration for presented here Mickiewicz's sonnets are popular nowadays negotiation theories that take into account the emotional factor. The poem is treated as a poetic text filled with emotions of colloquial negotiations between a pair of lovers who after a night spent together are trying to define their relationship. Poetic energy is focused on the seven-times used phrase "good morning'; where each time it presents another phase of turbulent negotiations with a few words and gestures.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ELŻBIETA DĄBROWICZ - historyk literatury XIX i XX W.; zajmuje się m. in. biografistyką, uwzględniającą granice między prywatnością a życiem publicznym oraz aspekt migracyjny. Autorka książek: Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861, Białystok 2009; współredaktorka prac zbiorowych: Sztuka pisania. O liście polskim W wieku XIX, Białystok 2000, Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, Białystok 2004, Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), Warszawa 2013, Kariera pisarza w PRL-u, Warszawa 2014, Georomantyzm: literatura - miejsce - środowisko, Białystok 2015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12493
ISBN: 978-83-65705-23-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Authors Kraków 2016
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Emocje – Język – Literatura", 2-3 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Dabrowicz_Negocjacje_na_progu_alkowy.pdf1,82 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)