REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1246
Tytuł: Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia
Inne tytuły: Publications in bulletins and journals in the first decade of the Interfaculty Chair of Catholic Theology of the University of Białystok
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: bibliografia
Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
Data wydania: 2011
Data dodania: 11-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 10, 2011, s. 21-40
Nota biograficzna: ks. dr hab. ANDRZEJ PRONIEWSKI – doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2000). Habilitacje z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym w Lugano (2013) oraz z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2015). W 2013 roku uzyskał uprawnienia do prowadzenia wykładów z filozofii. Adiunkt w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Rektor i wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, w Studium Teologii i w Studium Życia Rodzinnego. Pełni obowiązki kierownika Katedry Teologii Katolickiej UwB. Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu teologii, hermeneutyki i antropologii, m.in. "Kim on jest? Hermeneutyka demonologii" (2011), "Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger" (2014)
Opis: bibliografia
URI: http://hdl.handle.net/11320/1246
DOI: 10.15290/rtk.2011.10.02
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2011, tom X
Varia (KTK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_10_2011_Proniewski_[1].pdf163,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.