REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12420
Tytuł: Wpływy obce w tekstach czasopism luksusowych w języku rosyjskim, polskim i hiszpańskim (na przykładzie Cosmopolitan)
Inne tytuły: Foreign influences in the texts of glossy magazines in Russian, Polish and Spanish (on the example of Cosmopolitan)
Autorzy: Romanik, Anna
Słowa kluczowe: anglicyzm
czasopismo luksusowe
dyskurs medialny
internacjonalizm
kosmopolityzm
anglicism
glossy magazine
media discourse
internationalism
cosmopolitanism
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 195-211
Abstrakt: The focus of this paper is the impact of English observed in the language of an international magazine Cosmopolitan. The research was conducted taking into account three language versions of the monthly magazine: Russian, Polish and Spanish. Factual material was excerpted from the periodicals published in 2017–2021. Taking up this topic stems from the need to fill the gap in research on the language of luxury magazines, which have a great influence on forming the canons of linguistic norms and the linguistic awareness of their readers. The aim of the study is to analyze the collected Anglicisms (mainly loanwoard) in terms of their function, way of adaptation and presentation in the text space. Determining the reasons for the popularity of foreign forms in a given language space is also an important point of analysis. An additional assumption of the publication is to indicate the connections between the use of borrowings and the ideological concept of the magazine with cosmopolitanism.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
E-mail: a.romanik@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12420
DOI: 10.15290/sw.2021.21.13
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2733-6503
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_A_Romanik_Wplywy_obce_w_tekstach_czasopism_luksusowych.pdf227,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)