REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12419
Tytuł: Слова-бленды в газетных заголовках
Inne tytuły: Word blends in press headlines
Autorzy: Miturska-Bojanowska, Jolanta
Słowa kluczowe: газетные заголовки
гаплологические бленды
тмезис
newspaper headlines
haplologic blends
tmesis
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 183-193
Abstrakt: In modern Russian, word blends can be found in fiction, journalism, advertising, as well as in scientific terminology and in everyday language. This study presents the press titles of the daily “Коммерсанть” (from 2020 and 40 issues from 2021; online version) in which lexical blends were used. Structural analysis shows that the dominant role in their construction is played by haplologic blends and blends based on tmesis (“matryoshka” words and quasi-tmesis words). An interesting procedure is the simultaneous transformation of precedent texts (substitution) and the use of word blends. Noun derivatives are most frequently represented in the entire illustrative material. Next to them we also find adjective, verb and adverb blends.
E-mail: jmbnew@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12419
DOI: 10.15290/sw.2021.21.12
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5439-2319
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_J_Miturska_Bojanowska_Slova_blendy_v_gazetnyh_zagolovkah.pdf201,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)