REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12415
Tytuł: Rozchwianie tradycji polskiej w zakresie nazewnictwa kobiet pod zaborem rosyjskim w kontekście historycznym i współczesnym
Inne tytuły: Shaking of the Polish tradition in terms of naming women under Russian rule in the historical and contemporary context
Autorzy: Dacewicz, Leonarda
Słowa kluczowe: księgi metrykalne
antroponimia
formacje odmężowskie
formacje odojcowskie
record books
anthroponymy
post-marital formations
paternal formation
transformations
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 121-134
Abstrakt: The customary division of functions and social roles of men and women adopted in the past was reflected in the process of shaping the Polish anthroponymic system. The phenomenon of differentiation of nomenclature based on gender was directly related to the privileged position and exclusive participation of men in the organization of social life. In anthroponymy, the domination of masculinity is marked by the functional expansion of male forms as primary and basic. Male nomenclature was higher listed in the hierarchy of importance, female forms of surnames were always created from male forms. The surnames of married women were ending with the suffixes -owa, -ina, -ska or -a, e.g. Chodkiewiczowa, Niemierzyna, Popławska, Ladna. The surnames of unmarried women were created using the suffixes -ówna (ending in a consonant from scratch), e.g. Chodkiewiczówna (< Chodkiewicz), -anka (ending in a vowel from scratch), e.g. Niemierzanka (< Niemiera), and in adjective types like married surnames, for example, Popławska, Ładna. The subject of attention in this study is the phenomenon of masculinization of female surname forms during the Russian partition (second half of the 19th century) in the Podlasie region. The problem is presented in the context of the historical development of women’s nomenclature in Podlasie and general information on the state of female nomination in Poland in modern times.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Kolegium Językoznawstwa
E-mail: l.dacewicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12415
DOI: 10.15290/sw.2021.21.08
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5551-7208
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_L_Dacewicz_Rozchwianie_tradycji_polskiej.pdf171,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)