REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12407
Tytuł: Jeszcze w kwestii genezy białoruskiego Tristana
Inne tytuły: More on the question of the genesis of Belarusian Tristan
Autorzy: Citko, Lilia
Słowa kluczowe: Kodeks Raczyńskich z XVI w.
białoruski Tristan
redakcja włoska
hipotetyczna redakcja serbsko-chorwacka
16th-century Raczynski Codex
Belarusian Tristan
Italian edit
hypothetical Serbian-Croatian edit
Data wydania: 2021
Data dodania: 10-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 109-120
Abstrakt: The article is an attempt to refer to an ongoing discussion on the genesis of Old-Belarusian Tristan that has been preserved in the 16th-century Raczynski Codex in Poznan. The author shares an opinion that there was a South Slavic tie between Belarusian and Italian texts and gives linguistic arguments supporting this view. Lexical analysis of the text reveals words of South Slavic provenance that have been found in various Balcan languages. The group of so-called serbisms (Serbian vocabulary) known in other publications has been completed with new Balkan lexical elements certified in the vocabulary of Belarusian translation.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Kolegium Językoznawstwa
E-mail: l.citko@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12407
DOI: 10.15290/sw.2021.21.07
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8340-4814
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_L_Citko_Jeszcze_w_kwestii_genezy_bialoruskiego_Tristana.pdf223 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)