REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12403
Tytuł: Диариуш Афанасия Филипповича и Житие протопопа Аввакума: типологические схождения в историческом контексте
Inne tytuły: Afanasij Filipovich’s Diariuš and Protopop Avvakum’s Žitie : typological similarities in the historical context
Autorzy: Twaranowicz, Halina
Słowa kluczowe: полемическая литература
агиография
автобиографизм
пафос произведений
духовный потенциал
Брестская уния
старообрядческое движение
polemic literature
autobiography
autobiographism
the pathos of the work
spiritual potential
the Brest Union
the Old Believers movement
Data wydania: 2021
Data dodania: 10-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 75-90
Abstrakt: A leading position in the 17th century Belarusian literature is occupied by Afanasij Filipovich, a writer and publicist, a political and Orthodox Church activist. His “Diariuš”, an autobiographical work is one of the most distinctive examples of polemic publicity devoted to the fight against the Brest Union in 1596 and its tragic consequences. Meanwhile, a special place in the 17th century Russian literature is occupied by protopop Avvakum’s “Žitie” – a remarkable first apostle and a symbol of the Old Believers movement whose life experience served as the first autobiography in Russian literature. Afanasij Filipovich’s “Diariuš” and protopop Avvakum’s “Žitie” present sufficient grounds for considering various typological similarities and parallels in authors’ fate and the pathos of their works. New principles of the selfawareness of an individual and the ways of expressing them are present in the works of Belarusian and Russian writers.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa
E-mail: h.twaranowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12403
DOI: 10.15290/sw.2021.21.05
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6895-9010
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_H_Twaranowicz_Diarius_Afanasia_Filippovica_i_Zitie_protopopa_Avvakuma.pdf229,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)