REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12402
Tytuł: W poszukiwaniu utraconego (czy nieosiągalnego?) szczęścia... Postmodernistyczno-buddyjski „traktat” Wiktora Pielewina: powieść Тайные виды на гору Фудзи
Inne tytuły: In search of lost (or unattainable?) happiness... The postmodernist-buddhist “treatise” by Victor Pelevin: the novel Secret views of mount Fuji
Autorzy: Pańkowska, Ewa
Słowa kluczowe: Wiktor Pielewin
szczęście
pieniądze
„mieć czy być”
buddyzm
Victor Pelevin
happiness
money
“to have or to be”
Buddhism
Data wydania: 2021
Data dodania: 10-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 51-74
Abstrakt: Victor Pelevin belongs to the most popular and controversial contemporary Russian writers. He always leaves behind more questions than answers. Pelevin is recognized as one of the leading representatives of postmodernism in Russia. His novel Secret Views of Mount Fuji (2018) is the subject of the analysis in this paper. The plot of this novel is based on the story of three Russian oligarchs (unhappy oligarchs), who have experienced all the joys of life and begin to use a startup that offers different kinds of happiness. Pelevin pays special attention to a businessman named Fedya (Fyodor Semyonovich). The author makes a reference to the Buddhist concept of happiness and sets out in some detail the Buddhist theory of jhan – the successive stages of comprehending the highest truth. Pelevin says that everyone has their own happiness. One to achieve this state needs the truth, the other – its absence. The purpose of this article is: at first to show Pelevin’s point of view on the correlation between happiness and wealth, and secondly, to discuss Pelevin’s answers to the following questions: „what exactly is happiness?”, “is it true that money does not make us happy?”, “can we buy happiness with money?”.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód”
E-mail: e.pankowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12402
DOI: 10.15290/sw.2021.21.04
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3820-8224
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_E_Pankowska_W_ poszukiwaniu_utraconego.pdf289,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)