REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12401
Tytuł: Локус молодежной тусовки в современной русскоязычной драме
Inne tytuły: Locus of youth party in modern drama written in Russian language
Autorzy: Maliutina, Nataliia
Słowa kluczowe: тусовка
самоидентификация
стиль жизни
пространство
место
youth party
self-identification
lifestyle
space
place
Data wydania: 2021
Data dodania: 10-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 33-50
Abstrakt: The article analyzes how the nature of space (or place) representation in modern drama of Russian-speaking authors (L. Dukhanina, I. Vaskovskaya and D. Utkina, I. Shpritsa, Y. Tupikina) contributes to the symbolization of the processes of self-awareness and self-identification among characters. There are patterns of transformation of private and public places into a type of lifestyle that can be traced, as well as the behavior of a certain sociocultural institution – youth party. In the plays, the party is presented as a self-organizing phenomenon in which a metatheatrical scenario of the behavior of its participants is realized, and personal and collective interests create a certain model of socialization among youth groups. Real and virtual space in plays has the properties of immersive reload for the reader/viewer.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Kolegium Literaturoznawstwa
E-mail: malutina2002@ukr.net
URI: http://hdl.handle.net/11320/12401
DOI: 10.15290/sw.2021.21.03
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5787-2753
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_N_Maliutina_Lokus_molodeznoj_tusovki.pdf226,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)