REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12400
Tytuł: Teatr w kalejdoskopie – od bajki do koszmaru (kilka uwag o roli teatru w trylogii Podwójny teatr Nikołaja Jewreinowa)
Inne tytuły: Theater in a kaleidoscope – from a fairy tale to a nightmare (a few remarks on the role of theater in the Nikolai Yevreinov’s Double Theater trilogy)
Autorzy: Gracla, Jadwiga
Słowa kluczowe: teoria
teatr
ułuda
koszmar
rola
theory
theater
delusion
nightmare
role
Data wydania: 2021
Data dodania: 10-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 23-31
Abstrakt: In the presented sketch, the author indicates the problem of changing the approach to the role of theater in human life in three works by Nikolai Yevreinov: A Beautiful Despot, What is Most Important and The Theater of Eternal War. The author initially perceives theater as an attempt to build an artificial reality for his own convenience and whim, so it is an escape from reality. In subsequent plays, his image changes – at first it becomes a beautiful fairy tale, an attempt at therapy and making people happy using theatrical methods. In the final part of the Double Theater trilogy, it becomes a method of revealing the true face. However, as the author points out, this is not the only way to understand the role of theater – it can also be just theater – another artificial reality.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Rusycystyki
E-mail: j.gracla@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12400
DOI: 10.15290/sw.2021.21.02
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8142-2867
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_J_Gracla_Teatr_w_kalejdoskopie.pdf171,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)