REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12351
Tytuł: Особенности организационной структуры в интеграционных группах на постсоветском пространстве
Inne tytuły: The Specificity of Organizational Structure in the Integration Groups in the Former USSR Area
Autorzy: Fiedorczuk, Monika
Słowa kluczowe: economic integration
institutions
CIS
EEU
Union State
Data wydania: 2021
Data dodania: 23-gru-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, T. 5, 2021, s. 31-44
Abstrakt: Goal – the main goal of the paper is to compare the institutional structure of the Commonwealth of Independent States, Eurasian Economic Union and the Union State of Belarus and Russia. Research methodology – general scientific dialectical methods of cognition have been used in the article: analysis, synthesis, and deduction. The paper uses the analysis of legal acts of selected integration groups. Score/results – the author concluded that analysed groups have very different organizational structures. The Eurasian Economic Union has the simplest and most effective structure, which is helpful in achieving further steps in economic integration. Originality/value – the article is a comparative study of organizational structures in integration groups in the former USSR and contains author’s generalizations and conclusions. The paper is original, not previously published.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: monika.fiedorczuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12351
DOI: 10.15290/sup.2021.05.03
ISSN: 2544-5790
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8895-0793
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza, 2021, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SUP_5_2021_M_Fiedorczuk_Osobennosti_organizacionnoj_struktury_v_integracionnyh_gruppah.pdf243,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)