REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12340
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJamróz, Paweł-
dc.contributor.authorŻebrowska-Suchodolska, Dorota-
dc.date.accessioned2021-12-15T11:33:16Z-
dc.date.available2021-12-15T11:33:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 4(106) 2021, s. 70-82pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/12340-
dc.description.abstractPurpose – The aim of the paper is the evaluation of the results of Polish socially responsible funds during the pandemic period in comparison to two previous subperiods. Research method – In the research, the nonclassical meters of investment efficiency were used. They were designed for three research subperiods. They provided the basis for creating rankings and for studying the stability of results. The results were compared with the WIG and WIG-ESG index results.Results – The studied socially responsible funds noted lower results in the period directly before the pandemic. In the pandemic period, they, however, noted higher results than the WIG index.Originality / value / implications / recommendations – The paper bridges the research gap pertaining to the research on the results of Polish socially responsible funds during the pandemic period. The article, according to the authors’ knowledge, is one of the first papers in Poland which studies the results of socially responsible funds during the pandemic period.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectmutual fundspl
dc.subjectsocially responsible investmentspl
dc.subjectinvestment efficiencypl
dc.titleImpact of the COVID-19 pandemic on the results of Polish socially responsible fundspl
dc.typeArticlepl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstokupl
dc.identifier.doi10.15290/oes.2021.04.106.06-
dc.description.EmailPaweł Jamróz: p.jamroz@uwb.edu.plpl
dc.description.EmailDorota Żebrowska-Suchodolska: dorota_zebrowska_suchodolska@sggw.edu.plpl
dc.description.AffiliationPaweł Jamróz - Faculty of Economics and Finance, University of Bialystokpl
dc.description.AffiliationDorota Żebrowska-Suchodolska - Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciencespl
dc.description.referencesAreal N., Cortez M.C., Silva F., 2013, The conditional performance of US mutual funds over different market regimes: do different types of ethical screens matter?, “Financial Markets and Portfolio Management”, vol. 27(4), pp. 397-429, DOI: 10.1007/s11408-013-0218-5.pl
dc.description.referencesBauer R., Koedijk K., Otten R., 2005, International evidence on ethical mutual fund performance and investment style, “Journal of Banking & Finance”, vol. 29(7), pp. 1751-1767, DOI: 10.1016/j.jbankfin.2004.06.035.pl
dc.description.referencesEfama, 2020, Asset Management in Europe. An Overview of the Asset Management Industry, https://www.efama.org/sites/default/files/publications/AssetManagement%20in%20Europe%2026%20NOV%202020.pdf [date of entry: 20.07.2021].pl
dc.description.referencesEurosif, 2018, European SRI Study, https://www.eurosif.org/wp-content/uploads/ 2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf [date of entry: 25.07.2021].pl
dc.description.referencesGSI, 2020, Global Sustainable Investment Review, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2021/08/GSIR-20201.pdf [date of entry: 2.09.2021].pl
dc.description.referencesHamilton S., Jo H., Statman M., 1993, Doing Well While Doing Good? The Investment Performance of Socially Responsible Mutual Funds, “Financial Analysts Journal”, vol. 49(6), pp. 62-66, DOI: 10.2469/faj.v49.n6.62.pl
dc.description.referencesJamróz P., 2016, The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4(82/2), s. 495-506, DOI: 10. 18276/frfu.2016.4.82/2-43.pl
dc.description.referencesJamróz P., 2017, Ocena stabilności wyników fundusz społecznie odpowiedzialnych na podstawie wybranych miar efektywności relatywnej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(86), s. 221-230, DOI: 10.18276/frfu.2017.86-18.pl
dc.description.referencesLuszniewicz A., Słaby T., 2003, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.pl
dc.description.referencesMatallin-Saez J., Soler-Dominguez A., de Mingo-Lopez D., Tortosa-Ausina E., 2019, Does socially responsible mutual fund performance vary over the business cycle? New insights on the effect of idiosyncratic SR features, “Business Ethics”, vol. 28(1), pp. 71-98, DOI: 10.1111/beer.12196.pl
dc.description.referencesMatczak K., Wojciechowski J., Martysz C., 2019, Inwestowanie zrównoważone w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 176, s. 111-135.pl
dc.description.referencesRenneboog L., Horst J.T., Zhang C., The price of ethics and stakeholder governance: The performance of socially responsible mutual funds, “Journal of Corporate Finance”, vol. 14(3), pp. 302-322, DOI: 10.1016/j.jcorpfin.2008.03.009.pl
dc.description.referencesShadwick W., Keating C., 2002, A universal performance measure, “Journal of Perfor-mance Measurement”, vol. 6(3), pp. 59-84.pl
dc.description.referencesSortino F. Price L., 1994, Performance Measurement in a Downside Risk Framework, “Journal of Investing”, vol. 3(3), pp. 59-64, DOI: 10.3905/joi.3.3.59.pl
dc.description.referencesSortino F., Van der Meer R., Plantinga A., 1999, The Upside Potential Ratio, “Journal of Performance Measurement”, vol. 4(1), pp. 10-15.pl
dc.description.referencesŻebrowska-Suchodolska D., 2017, Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004-2015, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, nr 51(6), s. 535-545; DOI: 10.17951/ h.2017.51.6.535.pl
dc.description.referenceswww 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem 0028 [date of entry: 10.07.2021].pl
dc.description.referenceswww 2, https://sdgs.un.org/goals [date of entry: 10.07.2021].pl
dc.description.referenceswww 3, https://www.statista.com/statistics/422102/responsible-investment-funds-assets-value-europe/ [date of entry: 12.07.2021].pl
dc.description.referenceswww 4, https://www.analizy.pl/ [date of entry: 6.07.2021].pl
dc.description.number4(106)pl
dc.description.firstpage70pl
dc.description.lastpage82pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0003-1839-4418-
dc.identifier.orcid0000-0003-1230-6413-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2021, nr 4(106)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)