REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12335
Tytuł: Efficiency of R&D expenditure in Poland and the other member countries of the European Union: comparative analysis by the DEA method
Autorzy: Karpińska, Kinga
Słowa kluczowe: R&D sector
efficiency
spending on R&D sector
DEA method
Data wydania: 2021
Data dodania: 15-gru-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 4(106) 2021, s. 3-17
Abstrakt: Purpose – Measurement and evaluation of the effectiveness of R&D expenditure in Poland and comparison of this amount to selected European countries.Research method – The effectiveness of R&D expenditure was measured using the non-parametric DEA (Data Envelopment Analysis) method, which is result-oriented, since the goal of the R&D sector is to maximize the effects. In this paper, a model was created to determine the effectiveness of R&D expenditure in relation to the effects in the form of: the number of scientific publications, the number of patent applications submitted to the EPO and the export of high-tech products per 1 million euros of R&D expenditure.Results – The overall efficiency index for Poland was 0.6925 and was slightly higher than the average for the countries in the study group (0.682). In the efficiency ranking Poland was ranked 12th. The only country that was fully efficient was Germany. Second place was taken by France (0.815), and third place by Italy (0.7825).Originality / value / implications / recommendations– The paper presents a comprehensive analysis, evaluation and comparison of the effectiveness of R&D expenditure in Poland in relation to European countries using the DEA method, taking into account three effects, i.e.: the number of publications, the number of patent applications and exports of high-tech products.
Afiliacja: Faculty of Economics and Finance, University of Bialystok
E-mail: k.karpinska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12335
DOI: 10.15290/oes.2021.04.106.01
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3150-8339
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2021, nr 4(106)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2021_K_Karpinska_Efficiency_of_R&D_expenditure_in_Poland.pdf205,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)