REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11983
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorLeończuk, Jan-
dc.contributor.editorŁawski, Jarosław-
dc.contributor.editorKulesza, Dariusz-
dc.date.accessioned2021-11-16T12:12:59Z-
dc.date.available2021-11-16T12:12:59Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn978-83-65696-51-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/11983-
dc.description.abstractThis publication presents the poetic works of Jan Leończuk (born in 1950), a poet, prose writer, translator, librarian, and regional studies scholar, collected in two volumes. mroughout his whole life, Jan Leończuk was connected with Podlasie, the North-Eastern, multicultural part of Poland, his native village of Łubniki, and the towns Zabłudów and Białystok. The poet was born on June 24, 1950, in Łubniki near Białystok to Antoni and Józefa née Dakowicz. In 1970, he graduated from the Agricultural Technical School in Białystok, and then began studying at the Faculty of Humanities of the University of Warsaw's Branch in Białystok, with majors in Polish philology and history. In 1975, he received the diploma of graduation from the Faculty of Polish and Slavonic Philology of the University of Warsaw (UW). From 1975, he worked as an academic teacher at the Institute of Polish Philology at the UW branch in Białystok, and after a two-year break, from 1985 at the Institute of History of this university, after which he was nominated the director of the Łukasz Górnicki's Provincial Public Library in Białystok (1998). He held this function until 2016. He was the co-founder of the Kicki Poetry Salon, which operated in 1975–1976 at the University of Warsaw, and the Literary Group of the Polish Teachers' Union (ZNP) called "Bakałarz" (Bachelor) in Białystok (1975–1977). He debuted in 1970 with a poetic cycle published in "Radar". He was the founder and the first president of the Society of Friends of the Zabłudów Land. Since 1991, he was the editor-in-chief of the local bi-monthly magazine Z Zabłudowskiej Ziemi, since 1994 he was connected with the magazines Gryfita, Magazyn Polski (Grodno – Białystok) and the quarterly magazine Rubieże (Białystok). Between 1991 and 2000 he was a judge of Wiesław Kazanecki Literary Award of the Mayor of Białystok. Member of the Polish Writers' Union (Związek Literatów Polskich – ZLP) since 1989, in 1992–1995, vicepresident of the Białystok branch of ZLP; in 1995–1999 – its president. Since 1990 he has collaborated with Radio Białystok, broadcasting weekly columns entitled Z zapiśnika Jana Leończuka [From Jan Leończuk's Pocketbook]. Two-time winner of the Wiesław Kazanecki Literary Award of the Mayor of Białystok (1990 and 1997) and the Award of the Mayor of Białystok in the field of creating and disseminating culture (1997). In 1979 and in 1987, he was honored with the Creative Award of the District Governor of Białystok. In 1979, he received the Award of the Provincial National Council, 1987 – Award of the Director of the Department of Culture and Art, 1993 – Diploma of the Minister of Culture and Art. In 1991, he was honored with Włodzimierz Pietrzak Literary Award. Winner of Franciszek Karpinski National Literary Award. He published several volumes of poetry and 7 volumes of prose entitled Zapiśnik [The Pocketbook]. In his poetry, we find references to the traditions of such poets as Józef Czechowicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, and Edward Stachura. Leończuk's poetry combines the expressively sharply described existential experience of the subject (otherness, body, melancholy, catastrophe) with the cultural experience of the Latin-Byzantine borderland of Europe. The volume was preceded by two introductions by professors from the University of Białystok: Jarosław Ławski and Dariusz Kulesza. The edition was prepared jointly by Łukasz Górnicki's Library in Podlasie and the Faculty of Philology of the University of Białystok.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja wsparta dotacją Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPisarze Podlasia i Kresów;2-
dc.subjectJan Leończukpl
dc.subjectpolska poezja współczesnapl
dc.titlePoezje zebrane, T. II: 1998-2019pl
dc.title.alternativeCollected Poetry, Volume II: 1998–2019pl
dc.title.alternativeИзбранные поэзии, Том ІІ: 1998–2019pl
dc.title.alternativeВибрані поезії, Том ІІ: 1998–2019pl
dc.typeBookpl
dc.rights.holder©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020pl
dc.rights.holder©Copyright by Jan Leończuk, Białystok 2020pl
dc.description.BiographicalnoteJAROSŁAW ŁAWSKI – prof. dr hab., twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura XVIII – XX wieku, faustyzm i bizantynizm, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje geopolityki i kultury, Młoda Polska, Czesław Miłosz, poezja polska XXI wieku. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor książek, w tym: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Edytor Horsztyńskiego Słowackiego w serii Biblioteki Narodowej oraz III-tomowych Pism rozproszonych Zygmunta Glogera. Ostatnio wydał monografię: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Urodzony w Szczytnie, dzieciństwem związany ze Spychowem. Mieszka w Ełku i Białymstoku.pl
dc.description.BiographicalnoteDARIUSZ KULESZA – prof. dr hab., kierownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej UwB oraz wydziałowych studiów doktoranckich, współpracownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Autor Tragedii ukrzyżowanej. Dramaty chrześcijańskie R. Brandstaettera i J. Zawieyskiego (Białystok 1999), Pożegnania z miastem. Szkice, artykuły, recenzje... (Białystok 2006), Dwóch prawd. Z. Kossak i T. Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948 (Białystok 2006), Z historią literatury w tle. Daty, osoby, miejsce (Białystok 2011), W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety (Białystok 2015) oraz monografii Epopeja. Myśliwski, Herbert, Mrożek (Białystok 2016). Współautor Słownika poetów polskich (Białystok 1997). Przygotował do druku poezje Wiesława Kazaneckiego (Panie/ Zbuduj ten most nad rzeką, Białystok 2009). Redaktor tomu Tradycja i przyszłość genologii (Białystok 2013) oraz, z Jarosławem Ławskim, monografii Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy (Białystok 2015). Współredaktor czterech monografii naukowych dotyczących cyklu, cykliczności, literatury religijnej. Zainteresowania badawcze: literatura chrześcijańska; ślady procesu historycznoliterackiego w zdeterminowanej przez politykę polskiej literaturze powojennej; literacki Białystok oraz epopeja jako ponadgatunkowe spełnienie relacji między literaturą i rzeczywistością, jako tekstowy sposób na wyłączenie czasu, czyli przeniesienie rzeczywistości z przestrzeni historii w przestrzeń kultury.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Leonczuk_Poezje_zebrane_T_II_1998_2019.pdf127,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)