REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1195
Tytuł: „Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne
Inne tytuły: “To be the salt of the earth” as a catechetical task
Autorzy: Misiaszek, Kazimierz
Słowa kluczowe: the salt of the earth
the function of salt
upbringing
educating
catechist
catechesis
sól ziemi
funkcja soli
wychowanie
nauczanie
katecheta
katecheza
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 97-106
Abstrakt: The author discusses the main catechetical tasks relevant to the motto of the recent pastoral year ‘To be the salt of the earth’ They relate to natural functions of salt, as preserving, making fertile and adding taste to food. To preserve means to store and to guard the heritage of Christianity and the truth, which is emphasized in the teachings by John Paul II and Benedict XVI. To make things fertile leads to the building of the foundations of the faith. The author has stresses that one of the drawbacks of today’s religious instruction is lack of the existential element of the message of salvation. Teaching religion today is more doctrinal than existential. A schoolchild today wants to know the purpose of his education and know to what extent it is beneficial for life. Adding taste means discovering the richness and beauty of the faith which can take place only in its natural environment, which is a parish community. That is why the author supports the idea of parish religious instruction.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opis: Kazimierz Misiaszek SDB
URI: http://hdl.handle.net/11320/1195
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.06
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Misiaszek.pdf211,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.