REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1194
Tytuł: „Być solą ziemi” – wyzwanie dla wiary
Inne tytuły: “To Be the Salt of the Earth” – a challenge for the faith
Autorzy: Dec, Ignacy
Słowa kluczowe: salt
earth
The Year of the Faith
evangelisation
testimony of a word
testimony of a deed
protection of human life
truth
liberty
family
sól
ziemia
Rok Wiary
ewangelizacja
świadectwo słowa
świadectwo czynu
ochrona życia ludzkiego
prawda
wolność
rodzina
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 83-96
Abstrakt: The author explains the motto of the current pastoral year – ‘To Be the Salt of the Earth’ in the context of the challenges the Year of the Faith poses for the faithful, especially priests and catechists. The author points out two tasks the motto contains. The first one is adding taste to life through preaching and witnessing the Gospel. The second one is preservation of the values rooted in the world by Christianity, but fought today, especially the protection of life, family and celebrating Sunday.
Opis: Bp Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
URI: http://hdl.handle.net/11320/1194
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.05
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Dec.pdf241,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.