REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1193
Tytuł: Gender – die anthropologische Revolution der Gegenwart
Inne tytuły: Gender - współczesna rewolucja antropologiczna
Gender – a contemporary anthropological revolution
Autorzy: Kuby, Gabriele
Słowa kluczowe: rewolucja genderowa
odnaturalizowanie płci
queering
rewolucja top-down
LGBT
gender revolution
top-down revolution
Gender-Revolution
Entnaturalisierung von Geschlecht
Queering
Topdown-Revolution
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 67-81
Abstrakt: Ideologia gender stanowi jeden z przejawów dzisiejszego totalitaryzmu. Jest globalną rewolucją kulturową, na którą jesteśmy wystawiani. Jest to rewolucja, w której nie chodzi o obalenie władzy politycznej, rewolucja, która nie posiada masowej bazy, która nie maluje na swoich sztandarach ani biedy, ani ucisku dużej części ludności. Jest to rewolucja, która niszczy podstawy naszej ludzkiej egzystencji, niszczy samego człowieka. Nadciągający nowy totalitaryzm atakuje korzenie ludzkości. Jego celem jest zniszczenie rodziny, wiary chrześcijańskiej.
Gender is one of the aspects of contemporary totalitarianism. It is a global cultural revolution we are being exposed to. Its goal is not to overthrow any political power. This revolution does not have any mass background, it does not portray poverty or oppression of a large part of people. It is a revolution that destroys the foundations of our human existence and man himself. The coming new totalitarianism attacks the roots of mankind. Its aim is to destroy the family and Christian faith.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1193
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.04
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Kuby.pdf242,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.