REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1192
Tytuł: The Family and Marriage as Victims of the Gender Revolution
Inne tytuły: Rodzina i małżeństwo jako ofiary rewolucji genderowej
Autorzy: Cameron, Paul
Słowa kluczowe: rodzina
małżeństwo
rewolucja gender
zagrożenie
homoseksualizm
family
marriage
the gender revolution
threat
homosexualism
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 45-65
Abstrakt: Ideał równości rozpowszechnił się w socjalizmie, zaś obecnie niektórzy poszukują sposobów zastosowania idei egalitaryzmu do sfery seksualności. Jego zwolennicy głoszą, że „wszystko, czego potrzebujesz, to miłość” i m.in. dowodzą, że Pawłowa idea „nieskalanego łoża małżeńskiego” powinna obejmować wszystkie orientacje seksualne wśród dorosłych, które ze swej natury powodowane są miłością. Zebrane w pierwszej części artykułu fakty dotyczące śmiertelności wskazują na dominację konwencjonalnego układu mężczyzna/ kobieta nad związkami homoseksualnymi. Część druga zawiera dowody empiryczne. Przeprowadzone badania sugerują, że zastosowanie idei egalitaryzmu do procesu wychowania dzieci stwarza poważne ryzyko dalszego drastycznego spadku urodzeń w krajach Zachodu.
Afiliacja: Family Research Institute, Colorado Springs
URI: http://hdl.handle.net/11320/1192
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.03
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Cameron.pdf286,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.