REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11916
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorLeończuk, Jan-
dc.contributor.editorŁawski, Jarosław-
dc.contributor.editorKulesza, Dariusz-
dc.date.accessioned2021-11-15T07:07:24Z-
dc.date.available2021-11-15T07:07:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.isbn978-83-65696-52-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/11916-
dc.description.abstractThis publication presents the poetic works of Jan Leończuk (born in 1950), a poet, prose writer, translator, librarian, and regional studies scholar, collected in two volumes. Throughout his whole life, Jan Leończuk was connected with Podlasie, the North-Eastern, multicultural part of Poland, his native village of Łubniki, and the towns Zabłudów and Białystok. The poet was born on June 24, 1950, in Łubniki near Białystok to Antoni and Józefa née Dakowicz. In 1970, he graduated from the Agricultural Technical School in Białystok, and then began studying at the Faculty of Humanities of the University of Warsaw's Branch in Białystok, with majors in Polish philology and history. In 1975, he received the diploma of graduation from the Faculty of Polish and Slavonic Philology of the University of Warsaw (UW). From 1975, he worked as an academic teacher at the Institute of Polish Philology at the UW branch in Białystok, and after a two-year break, from 1985 at the Institute of History of this university, after which he was nominated the director of the Łukasz Górnicki's Provincial Public Library in Białystok (1998). He held this function until 2016. He was the co-founder of the Kicki Poetry Salon, which operated in 1975–1976 at the University of Warsaw, and the Literary Group of the Polish Teachers' Union (ZNP) called "Bakałarz" (Bachelor) in Białystok (1975–1977). He debuted in 1970 with a poetic cycle published in "Radar". He was the founder and the first president of the Society of Friends of the Zabłudów Land. Since 1991, he was the editor-in-chief of the local bi-monthly magazine Z Zabłudowskiej Ziemi, since 1994 he was connected with the magazines Gryfita, Magazyn Polski (Grodno – Białystok) and the quarterly magazine Rubieże (Białystok). Between 1991 and 2000 he was a judge of Wiesław Kazanecki Literary Award of the Mayor of Białystok. Member of the Polish Writers' Union (Związek Literatów Polskich – ZLP) since 1989, in 1992–1995, vicepresident of the Białystok branch of ZLP; in 1995–1999 – its president. Since 1990 he has collaborated with Radio Białystok, broadcasting weekly columns entitled Z zapiśnika Jana Leończuka [From Jan Leończuk's Pocketbook]. Two-time winner of the Wiesław Kazanecki Literary Award of the Mayor of Białystok (1990 and 1997) and the Award of the Mayor of Białystok in the field of creating and disseminating culture (1997). In 1979 and in 1987, he was honored with the Creative Award of the District Governor of Białystok. In 1979, he received the Award of the Provincial National Council, 1987 – Award of the Director of the Department of Culture and Art, 1993 – Diploma of the Minister of Culture and Art. In 1991, he was honored with Włodzimierz Pietrzak Literary Award. Winner of Franciszek Karpiński National Literary Award. He published several volumes of poetry and 7 volumes of prose entitled Zapiśnik [The Pocketbook]. In his poetry, we find references to the traditions of such poets as Józef Czechowicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Jarosław Iwaszkiewicz, and Edward Stachura. Leończuk's poetry combines the expressively sharply described existential experience of the subject (otherness, body, melancholy, catastrophe) with the cultural experience of the Latin-Byzantine borderland of Europe. The volume was preceded by two introductions by professors from the University of Białystok: Jarosław Ławski and Dariusz Kulesza. The edition was prepared jointly by Łukasz Górnicki's Library in Podlasie and the Faculty of Philology of the University of Białystok.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja wsparta dotacją Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherTemida 2, przy współpracy i wsparciu finansowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesPisarze Podlasia i Kresów;1-
dc.subjectJan Leończukpl
dc.subjectpolska poezja współczesnapl
dc.titlePoezje zebrane, T. I: 1970-1997pl
dc.title.alternativeCollected Poetry, Volume I: 1970–1997pl
dc.title.alternativeИзбранные поэзии, Том І: 1970–1997pl
dc.title.alternativeВибрані поезії, Том І: 1970–1997pl
dc.typeBookpl
dc.rights.holder©Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020pl
dc.rights.holder©Copyright by Jan Leończuk, Białystok 2020pl
dc.description.BiographicalnoteJan Leończuk - poeta, prozaik, eseista, tłumacz; w latach 1975–1985 (Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku) oraz 1987–1998 (Filia UW, a od 1997 roku Uniwersytet w Białymstoku) wykładowca i naukowiec, potem także bibliotekarz, społecznik, bibliofil. Urodził się 24 czerwca 1950 roku w Łubnikach nieopodal Zabłudowa jako syn Antoniego i Józefy z domu Dakowicz. Z rodzinnymi Łubnikami związany przez całe życie. Ukończył szkołę podstawową w Zabłudowie, a następnie (1976) Technikum Rolnicze w Dojlidach koło Białegostoku. Studiował w latach 1969–1973 polonistykę i historię na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Magisterium filologii polskiej uzyskał w 1975 roku. Absolwent studium bibliotekarskiego na Uniwersytecie w Białymstoku (2000). Debiutuje w 1970 roku w „Kontrastach”, a jego wiersze drukują w tych czasach między innymi „Literatura”, „Poezja”, „Tygodnik Kulturalny”. Tomy wierszy z lat 70. i 80. zyskują ogólnopolski rozgłos: Rachunek (1973), Żalnik (1976), W drodze do Damaszku (1886), Żertwa (1987). Piszą o nich najwybitniejsi krytycy tamtych lat. Należy do grona pisarzy, którzy w latach 70. szukają własnej drogi do literatury, takich jak Wiesław Kazanecki, Jerzy Plutowicz, Edward Redliński. Jest także tłumaczem z języka białoruskiego (przełożył utwory: Nadziei Artymowicz, We śnie w bólu słowa, 1979; Wiktora Szweda, Wiersze wybrane, 1997; Hatifa al-Janabiego, Dzikie kontynenty, 1991 oraz Rozbite wiersze, 1987; Jana Geniusza, Na początku było tylko słowo…, 1981; Tadeja Karabowycza, Już dzień się nachylił do czterech krańców świata, 2004; Powrót, 1998, Smutek, Grzech, Chełmska Góra z katedrą, 2014; Bohdana Bojčuka, Miłość w trzech odsłonach i inne wiersze, 2001 [wraz z Tadeuszem Karabowyczem]; Mihas'a Šahovič’a, S'viataja noč, 1979; Galiny Tvaranovič, U kresu dróg; Pieta z Notre Dame, 2002 [wraz z Pawłem Bielskim]). Od 1996 roku począwszy, publikuje siedem serii Zapiśników – poetyckich, pisanych prozą felietonów, wygłaszanych w Polskim Radiu Białystok w latach 1990–2013. Wielokrotnie honorowany licznymi nagrodami, w tym: Nagrodą Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka (1991), Nagrodą Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego (1991, 1996 i 2010), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 1990 roku oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000). Od roku 1989 jest członkiem Związku Literatów Polskich, w tym w latach 1995–1999 prezesem jego białostockiego oddziału. W latach 1975–1985 pracuje naukowo i wykłada w Instytucie Filologii Polskiej Filii UW w Białymstoku. Zajmuje się wtedy folklorystyką Podlasia, za swego mistrza w tej dziedzinie uznając prof. Czesława Hernasa. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca łączy w tym czasie z prowadzeniem od 1983 roku gospodarstwa rolnego w rodzinnych Łubnikach, których jest w latach 1984–1999 sołtysem. Udziela się ponadto społecznie jako radny i przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie, mieście, jak zawsze podkreśla, położonym na samej granicy Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony. Założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Ziemi Zabłudowskiej, redaktor dwumiesięcznika „Z Zabłudowskiej Ziemi”, współredaktor „Gryfity”, „Magazynu Polskiego”, „Rubieży”. Twórca i redaktor naczelny pisma literackiego „Epea” oraz półrocznika „Bibliotekarz Podlaski”, który w 2013 roku przekształca w „Bibliotekarza Podlaskiego. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne”. W latach 1996–1999 należy do Kapituły Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Od roku 2005 nieprzerwanie członek Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego, przyznawanej w Białymstoku. W 1998 roku Jan Leończuk zostaje mianowany Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego. W czasie, gdy jest dyrektorem Biblioteki, zyskuje ona prawa do egzemplarza obowiązkowego, status biblioteki naukowej, pełniącej funkcję biblioteki miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. Przekształca jedną z wielu bibliotek wojewódzkich w Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego, prężnie działającą na niwie naukowej, organizującą corocznie konferencje. Powstaje tu Podlaska Biblioteka Cyfrowa. W Książnicy uruchomiony zostaje Dział Naukowy, który rozpoczyna III-tomową edycję Pism rozproszonych Zygmunta Glogera. Z inicjatywy dyrektora Książnica angażuje się w obchody sejmowe Roku Juliusza Słowackiego (2009) i Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego (2012). Publikuje ona we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku serię monografii indywidualnych i zbiorowych poświęconych między innymi Teodorowi Bujnickiemu, Juliuszowi Słowackiemu (III tomy), Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (II tomy), Stefanowi Żeromskiemu (II tomy), Zygmuntowi Glogerowi, Stefanii Ulanowskiej. Ukoronowaniem prac Jana Leończuka jako dyrektora jest przeniesienie w Białymstoku zbiorów Książnicy Podlaskiej z ul. Kilińskiego 16 do nowoczesnego gmachu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A (dokonuje się to na przełomie 2015–2016 roku). W roku 1983 Jan Leończuk ożenił się z Barbarą z domu Borowską, z którą ma dwóch synów: Andrzeja i Antoniego Łukasza. Niezmiennie wierny Łubnikom, Zabłudowowi i Podlasiu. Z przekonań – jak jego mistrz, autor Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej – „postępowy konserwatysta”, chrześcijanin i „romantyczny pozytywista” (jak pisywano o Zygmuncie Glogerze). Przede wszystkim – poeta.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Leonczuk_Poezje_zebrane_T_1_1970_1997.pdf7,27 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)