REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1191
Tytuł: Biskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie w początku lat 80. XX wieku
Inne tytuły: Bishop Edward Kisiel and the social and political changes in the Bialystok region at the beginning of the 80s of the 20th century
Autorzy: Wilczewski, Waldemar F.
Słowa kluczowe: bishop Edward Kisiel
„Solidarity”
martial law
political fight
the Catholic Church
bp Edward Kisiel
„Solidarność”
stan wojenny
walka polityczna
Kościół katolicki
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 33-43
Abstrakt: The author presents the image of Bishop Edward Kisiel in the light of the documents of the heads of the Bialystok structures of the Security Service, sent to the Home Office. Bishop Kisiel took active part in social affairs, both in the period of the development of the Solidarity trade union, and during the period of the martial law in Poland . His activity had a character of pastoral assistance, not a political action . He called for quiet and prudence, talked about the social discipline and himself disciplined his priests. He treated the increasing crisis with reservation, was afraid of war conflict and bloodshed. During the martial law period he attempted to help the people interred spiritually and materially. He disapproved of the situation in the country and criticised the ceasing of the social dialogue.
Afiliacja: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1191
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.02
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Wilczewski.pdf225,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.