REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1190
Tytuł: Antropologiczne podstawy doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela
Inne tytuły: Anthropological foundations of the Christian perfection according to the teaching of bishop Edward Kisiel
Autorzy: Bielawska, Anna
Słowa kluczowe: bishop Edward Kisiel
the creation of man
the downfall of man
redemption
eternal life
bp Edward Kisiel
stworzenie człowieka
upadek człowieka
odkupienie
życie wieczne
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 12/2, 2013, s. 7-32
Abstrakt: This article presents the preaching of Bishop Edward Kisiel about the anthropological foundation of the Christian perfection. The Bishop shows man as an individual created in love for love, and thus exalted by God. He also emphasizes the fact of contamination of human nature, which manifests itself in the human inclination to evil. The man appears to be totally dependent on God in all things, so he is not able to overcome the effects of the original sin. Kisiel describes redemption as the most important event in human history. It is a gift and a task for mankind. The Bishop points to the need for cooperation with grace in pursuit of eternal life.
Afiliacja: Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1190
DOI: 10.15290/rtk.2013.12.2.01
ISSN: 1644-8855
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2013, tom XII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_12_2013.2_Bielawska.pdf330,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.