REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11815
Tytuł: Pisma rozproszone. Tom II. Eseje i publicystyka 1909-1914
Inne tytuły: Scattered writings. Vol II. Essays and journalism 1909-1914
Verstreute Schriften. Band II. Essays und Publizistik 1909–1914
Рассеянные произведения. Т. II. Эссе и публицистика 1909–1914
Розпорошені твори. Том ІІ. Есе і публіцистика 1909–1914
Autorzy: Miciński, Tadeusz
Redaktor(rzy): Bajko, Marcin
Ławski, Jarosław
Data wydania: 2018
Data dodania: 21-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Abstrakt: Tadeusz Miciński (1873–1918) is a classical author of the Young Poland period. Nonetheless, until recently, many of his works have not been collected and published in a critical edition. He is rightly considered one of the finest lyrical poets, playwrights, and novelists of his time; yet, the interpretation of his literary legacy in textbooks and, indeed, in the research literature is based exclusively on a limited number of better-known texts. Up until recently, the bulk of his poems, essays, and articles has remained scattered in obscure periodicals. To remedy this regrettable situation, the National Programme for the Development of the Humanities issued grant No. 1aH 15 0322 83 for the project titled ‘A scholarly critical edition of Tadeusz Miciński’s dispersed writings in four volumes: essays, lyric poetry, articles.’ The objective of the project is to locate, collect, annotate, and publish his poems and journalism. Volume I, containing articles from the years 1896–1908, was published in 2017. The present volume contains Miciński’s writings from the years 1909–1914 (until July 1914, the month preceding the outbreak of World War I). The texts are grouped in thematic sections; within each section, they appear in the chronological order by the time of first publication. The opening section presents an outline of Miciński's main interests: literary studies and, to a lesser degree, visual arts. Here the reader will find his articles and essays devoted to Artur Oppman, a prominent journalist of the time, the writers Stefan Żeromski, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid, Bolesław Prus, and the painter Anna Zawadzka. The section also includes a tribute to Pencho Slaveykov, a famous Bulgarian poet and author (Poeta Bałkanu [The poet of the Balkans], 1913). It ends with the short preface to the third, and the last, collection of poetry by Karol Jacek Malewski, a poet whose works are little known to the modern reader. The second section is divided into two parts, the first of which deals with the theatre contest held by the Kurier Warszawski daily in 1909. It reveals Miciński’s persona as a polemic theatre critic. In the second part, titled W aurze Hellerau [In the aura of Hellerau], we have collected numerous articles and essays dedicated to the legendary garden city and other associated topics: Jaques-Dalcroze Institute, his famous eurhythmics method, and the Hellerau theatre (Misterium Zwiastowania [The Mystery of Annunciation], 1912). The next section covers a number of recurrent themes from Miciński’s legacy: vitalism (see, in particular, the essay titled Tężyzna narodu [The hardiness of a nation], 1912), the national issue from a historical and contemporary perspective – in the context of places that are of particular significance to the Poles, e.g. Wawel and in the context of a foreign culture and nation: Italy and the Italians (or, to be more precise, the Tuscans), known to Miciński from his travels (see the poetic reportage Forteca marmurów [The Fort of the marbles], 1909). Women issues are tackled in an article about the Enthusiasts (the first feminist association in Poland, active around 1830-1850; the group had links with the underground democratic movement), and a report describing the daily toil of the Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul. A special place in the volume is occupied by the article Nieszczęścia w Tatrach [Misfortunes in the Tatras], in which Miciński discusses mountain-climbing in the Tatras, a hobby that was growing increasingly popular at the time of publication (1913). An extensive section contains his war correspondences from the Balkans: reports and essays written in Belgrade and Sofia. These are followed by short press articles and expositions concerning Miciński's second novel,Xiądz Faust [Father Faust] (1913), and other specimens of his polemic writings, disputes, and reminiscences (public defence of Wilhelm Feldman, polemics with Józef Albin Herbaczewski, reaction to the imprisonment of Andrzej Niemojewski). The volume concludes with transcripts from lectures delivered by Miciński, among other topics, on Słowacki’s Król-Duch [The Spirit King], followed by a number of annexes containing articles, polemics, and reviews by other authors (including Ignacy Grabowski, Władysław Rabski, Czesław Jankowski, Józef Kotarbiński, Jan Lorentowicz), that appeared in connection with articles included in this volume. The texts included in Volume II of Pisma rozproszone have been prepared for publication and provided with exhaustive annotations by Prof. Wojciech Gutowski (Casimir the Great University in Bydgoszcz) and Dr Urszula M. Pilch (Jagiellonian University). They have also written detailed prefaces in which they discuss Miciński’s essays and articles from the years 1909–1914. The four-volume scholarly edition of Pisma rozproszone by Miciński is edited by Dr Marcin Bajko, the project manager, and Prof. Jarosław Ławski (the East-West Chair of Language and Literature Studies, University of Białystok). Volume III, Eseje i publicystyka: sierpień 1914–1918 [Essays and Articles: August 1914–1918], and Volume IV, Poezje zebrane [Collected Poems] 1896–1918, will be published in 2019.
Nota biograficzna: MARCIN BAJKO, doktor, adiunkt w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: twórczość Tadeusza Micińskiego, Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, „czarny romantyzm”, mitologie, religie. Edytor polemicznej rozprawy T. Micińskiego Walka o Chrystusa (Warszawa 1911), wydanej po stu latach (Białystok 2011). Autor książek poświęconych twórczości tego pisarza: Heroiczna Apokalipsa. W kręgu idei i wyobraźni Tadeusza Micińskiego (Białystok 2012), „Sny niezwykłe o Polsce i o Europie”. Diagnoza kultury w pismach Tadeusza Micińskiego u progu Pierwszej Wojny Światowej (Kraków 2015). Ostatnio wydał: Słowacki i spadkobiercy. Studia i szkice (Białystok 2017). Kierownik grantu NPRH „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych T. Micińskiego w czterech tomach” (2016–2019).
JAROSŁAW ŁAWSKI, prof. zw. dr hab., dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku; badacz wyobraźni, twórca i kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej UwB. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze polskiej, interpretacje Romantyzmu, Młoda Polska, polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor wielu książek, w tym: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Ostatnio wydał: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Członek korespondent Wydziału I Filologicznego PAU.
WOJCIECH GUTOWSKI, prof. zw. dr hab., prof. em. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, badacz literatury okresu Młodej Polski oraz literatury XX wieku i Romantyzmu. Wieloletni kierownik i inicjator powstania Katedry Literatury Polskiej XIX i XX Wieku w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW. Autor licznych studiów, artykułów i monografii. Opublikował m.in.: W poszukiwaniu życia nowego. Mit a światopogląd w twórczości Tadeusza Micińskiego (Warszawa 1980), Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku (Toruń 1994), Konstelacja Przybyszewskiego (Toruń 2008), jak również Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu (Bydgoszcz 2013). Edytor utworów Tadeusza Micińskiego, w tym krytycznej edycji powieści Xiądz Faust, wznowionej po prawie stu latach (Kraków 2008).
URSZULA M. PILCH, doktor, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Język czterech żywiołów. Kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego (Kraków 2006) oraz Kto jestem? O podmiocie w poetyckim dwugłosie. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński (Kraków 2010). Współredaktorka tomów (wraz z A. Czabanowską-Wróbel): Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy (Kraków 2016); Poezja Wacława Rolicza-Liedera (wraz z A. Czabanowską-Wróbel i M. Stalą, Kraków 2017).
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka”.
Opis: Wstęp, opracowanie tekstów i przypisy Wojciech Gutowski i Urszula M. Pilch
URI: http://hdl.handle.net/11320/11815
ISBN: 978-83-7657-328-1
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Micinski_Pisma_rozproszone_T_II.pdf86,11 MBAdobe PDFOtwórz
T_Micinski_Pisma_rozproszone_T_II_okladka.pdf3,06 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)