REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1170
Tytuł: Fonetyka rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka na tle ogólnopolskiej normy językowej drugiej połowy XVIII wieku (część II: konsonantyzm)
Inne tytuły: Krzysztof Kluk’s description of phonetic characteristics of his handwritten homilies compared to the nationwide standardized Polish language of the second half of the eighteenth century (part II: consonant system)
Autorzy: Szamryk, Konrad Kazimierz
Data wydania: 2011
Data dodania: 7-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 11, 2011, s. 237-255
Abstrakt: This article is the second part of an analysis focusing on the consonant system of Krzysztof Kluk’s description of phonetic characteristics, based on his handwritten homilies. Kluk was a priest/scientist who lived in the eighteenth century in Ciechanowiec, a small town located on the border of Mazowsze and Podlasie. The author divides the consonant system into two groups, distinguishing features that are consistent with a nationwide standardized language of the second half of the eighteenth century, and other linguistic features that do not fit in the standard literature of the period. In the opinion of the author, the second features have a lot in common with the Polish language of the Eastern Borderlands (especially the north-east), and are layered with regional variations of Polish-language eighteenth-century literature.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1170
DOI: 10.15290/baj.2011.11.17
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2011, nr 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_11_Szamryk.pdf169,26 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.