REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11657
Tytuł: Z problematyki kształcenia językowego VII
Redaktor(rzy): Awramiuk, Elżbieta
Rozumko, Agata
Słowa kluczowe: kształcenie językowe
lingwodydaktyka
glottodydaktyka
pomoce dydaktyczne
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: Książka poświęcona jest refleksji nad stanem kształcenia językowego oraz jego różnorodnymi wymiarami i efektami. Teksty zostały zebrane w kilku blokach tematycznych. Część pierwsza gromadzi artykuły poświęcone kompetencji językowej i komunikacyjnej wybranych grup społecznych. Część druga poświęcona jest uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W części trzeciej autorzy omawiają wybrane podręczniki i pomoce dydaktyczne, a także dokumenty Rady Europy. Ostatnia część zawiera propozycje rozwijające warsztat glottodydaktyka.
Afiliacja: Wydanie publikacji sfinansowano ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/11657
ISBN: 978-83-7431-533-3
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_problematyki_ksztalcenia_jezykowego_VII.pdf20,47 MBAdobe PDFOtwórz
Z_problematyki_ksztalcenia_jezykowego_VII_okladka.pdf5,2 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)