REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11652
Tytuł: Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800-1861
Inne tytuły: The Gallery of Fathers. The Public Authority in Polish Literature 1800-1861
Autorzy: Dąbrowicz, Elżbieta
Słowa kluczowe: romantyzm
oświecenie aleksandryjskie
rytuał publiczny
funeralia
Pan Tadeusz
Antoni Malczewski
Julian Ursyn Niemcewicz
Śpiewy historyczne
Adam Mickiewicz
Kazimierz Brodziński
klasycyzm
autorytet publiczny
pochwała
sąd sejmowy
Data wydania: 2009
Data dodania: 4-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Trans Humana
Abstrakt: Tematyka książki dotyczy oglądu literatury (piśmiennictwa) w perspektywie życia publicznego, a więc literatury traktowanej jako instrument i świadectwo udziału w XIX-wiecznych dylematach kultury. Autorka wychodzi z założenia, iż w następstwie zmian po roku 1989 potrzebny jest ponowny, zaktualizowany namysł nad „romantyzmem i historią” i to nie tylko po to, by uwzględnić głosy dotąd wykluczane, peryferyjne, ale by ponownie zobaczyć, co się działo w centrum albo raczej w wielu centrach polskiego świata, co się działo z elitami w czasach porozbiorowych – a zwłaszcza osobistościami, które tytułowano ojcami narodu. Obok uznanych dzieł poetyckich polskiego romantyzmu – jak Maria A. Malczewskiego czy Pan Tadeusz A. Mickiewicza, w których ważną rolę odgrywają postacie ojcowskie, w polu uwagi badaczki znalazła się proza, w którą obfitowała pierwsza połowa XIX wieku, a która do tej pory mało kogo interesowała – a mianowicie proza, czyli wymowa. Chodzi zwłaszcza o mowy pogrzebowe i żałobne oraz pochwały, obsługujące rytuały funeralne, które w znaczący sposób współtworzyły duchowy klimat Królestwa Kongresowego. Teksty te nie miały nic wspólnego z romantyczną kulturą czy obsesją śmierci, ze śmiercią jako skandalem egzystencji. Wręcz przeciwnie, służyły dokonującemu się publicznie rytualnemu przejściu od śmierci ku życiu, przywróceniu ładu naruszonego śmiercią. Służyły też ustanawianiu galerii autorytetów-ojców założycieli państwa, które – jak wówczas sądzono – wyłoniło się po kataklizmach potopu rewolucyjno-wojennego. W książce omówiono też rytuały (i ich piśmienniczą oprawę) związane z funkcjonowaniem instytucji: sejmu, uniwersytetu, towarzystw naukowych. Wśród bohaterów książki pojawiają się czołowi twórcy romantyzmu: Antoni Malczewski, Adam Mickiewicz, Maurycy Mochnacki, ale nie mniej miejsca poświęcono pisarzom zaliczanym tradycyjnie do klasyków (Kajetan Koźmian) czy twórców preromantycznych (Julian Ursyn Niemcewicz, Jan Paweł Woronicz, Kazimierz Brodziński), zaliczanych w nowszych syntezach historycznoliterackich do formacji późnooświeceniowej. Autorka proponuje własną propozycję terminologiczną, pozwalającą w nowym świetle zobaczyć relację między elitami wywodzącymi się z czasów Księstwa Warszawskiego i utrzymującymi swoją pozycję w Królestwie Kongresowym a romantykami. Ponieważ mówiąc w pewnym uproszczeniu kamieniem węgielnym Królestwa Kongresowego była sprawcza wola cara Aleksandra I, cały kompleks tekstów związanych z tymi elitami uznaje za literacką manifestację oświecenia aleksandryjskiego. Jego literackimi filarami byli Jan Paweł Woronicz i Julian Ursyn Niemcewicz. Romantyzm mickiewiczowsko-wileński, a także Maria Antoniego Malczewskiego okazują się w proponowanym oglądzie różnymi reakcjami na załamanie się tego projektu. Romantyzm Mochnackiego z kolei – pomysłem na całkowite przebudowanie paradygmatu literatury narodowej, tak aby posłużyła przyszłej zmianie politycznej. Niniejsze rozważania prowadzą do wniosku, że nasza XIX-wieczna tradycja jest nie tylko tradycją powstań, tradycją nadziei niepodległościowych, jak się często myśli i powtarza, w czym zresztą niemały udział ma sugestywny Mochnacki, ale też tradycją mniej lub bardziej ograniczonych, lokalnych autonomii, rozwiązań tymczasowych, lecz o długotrwałych skutkach mentalnych, społecznych i politycznych.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: e.dabrowicz@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/11652
ISBN: 978-83-61209-33-1
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (STH)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Dabrowicz_Galeria_ojcow_Autorytet_publiczny_w_literaturze_polskiej_lat_1800_1861.pdf44,11 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)