REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11626
Tytuł: Najstarsze dzieje parafii mielnickich
Inne tytuły: The oldest history of Mielnik parishes
Autorzy: Mironowicz, Antoni
Słowa kluczowe: Orthodox Church
Mielnik
parish
Cerkiew prawosławna
parafia
Data wydania: 2021
Data dodania: 29-wrz-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 23, 2021, s. 147-153
Abstrakt: The oldest history of the Orthodox parishes in Mielnik shows that they were closely related to the history of the city. The first brick temple was built in the Ruthenian stronghold in the 13th century. The tradition of the thirteenth-century temple was related to the wooden church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary built in 1431 at Drohicka Street, and then another one erected on the Ruthenian hill in 1614 and the present one built in the years 1821-1823. The Orthodox Church of the Resurrection of Christ situated on Brzeska Street at the beginning of the 16th century was of great importance to the inhabitants of the city. Rebuilt after a fire in 1648, it survived until 1878. In 1777, in the parish of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, a cemetery chapel of the Protection of the Mother of God was built, which housed the revered icon of the Mother of God of the Protection.
Najstarsze dzieje prawosławnych parafii mielnickich wskazują, że były one ściśle związane z dziejami miasta. Pierwsza murowana świątynia powstała w grodzie ruskim w XIII wieku. Do tradycji XIII – wiecznej świątyni nawiązywała wybudowana w 1431 roku drewniana cerkiew Narodzenia NMP przy ulicy Drohickiej na podzamczu a następnie kolejne wzniesione na wzgórzu ruskim w 1614 roku i obecna wybudowana w latach 1821-1823. Duże znaczenie dla mieszkańców miasta miała cerkiew Zmartwychwstania Chrystusa usytuowana przy ulicy Brzeskiej na początku XVI wieku. Odbudowana po pożarze w 1648 roku przetrwała do 1878 roku. Na terenie parafii Narodzenia NMP w 1777 roku wybudowano kaplicę cmentarną Opieki Matki Bożej, w której znajdowała się otoczona szacunkiem ikona Matki Boskiej Orantki.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
E-mail: amir@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/11626
DOI: 10.15290/elpis.2021.23.18
ISSN: 1508-7719
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7856-2191
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Właściciel praw: Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Elpis, 2021, T. 23

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Elpis_23_2021_A_Mironowicz_Najstarsze_dzieje_parafii_mielnickich.pdf414,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons