REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11598
Tytuł: Игра в примитив как вектор выхода из тупика постмодернизма (поэзия и проза 2000-х)
Inne tytuły: Game of primitive as a vector of overcoming the deadlock of postmodernism (poetry and prose of the 2000s)
Gra w prymityw jako wektor przełamania impasu postmodernizmu (poezja i proza 2000)
Autorzy: Плеханова, Ирина
Słowa kluczowe: примитивизм
антипостмодернизм
сентиментализм
рефлексия
вера
primitive
anti-postmodernism
sentimentalism
reflexion
faith
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-wrz-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Estetyczne modele literatury rosyjskiej, pod redakcją Agnieszki Baczewskiej-Murdzek, Weroniki Biegluk-Leś, Ewy Pańkowskiej, Białystok 2018, s. 9-33
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne modele literatury rosyjskiej" Białystok, 17-18 września 2015 roku
Abstrakt: Intellectual dominant of creative thinking in the second half of the XX century, following the setup of self-reflexion of art, released it from connection with life as a supreme value. So the problems with ontological justification of author's status and the meaning of his creation appeared. The return to the paradigm of thinking, unconditionally oriented on values, but maintaining deep reflection of the form is realized noncanonically by its form, non-traditionally through its system of values, the model of creation - literary primitive. "Primitive" poetics is characterized by simplicity, clarity, emotional expressiveness and the distinctive "naive" form. The motifs of the primitivist poetics are revealed in parafolklore stories, pictures, sentimental narratives. Refined intellectual game is oriented on the search of new expressive language and ways and on regeneration of nature meanings. The article covers poetry and fairy tales of L. Petrushevskaya, rap-lyrics of A. Radionov, para-folklore ballades and songs of M. Stepanova, lyrics and prose of T. Kibirov. Their creative results prove the possibility of regeneration of naive's anthropology through the polemics with postmodernist relativism. It also proves that special creative model of thinking - intellectually naive – appeared.
Afiliacja: Иркутский государственный университет (Россия)
URI: http://hdl.handle.net/11320/11598
ISBN: 978-83-7657-243-7
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne modele literatury rosyjskiej", 17-18 września 2015 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Plehanova_Igra_v_primitiv.pdf340,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)