REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1157
Tytuł: Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: homonimia
homonymy
leksem
lexeme
paradygmat fleksyjny
inflectional paradigm
Data wydania: 1999
Data dodania: 5-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: Białostockie Studia Językoznawcze;3
Abstrakt: Celem rozprawy jest opis zbieżności form wyrazowych należących do różnych leksemów, np. takich jak forma "kotka" reprezentująca dopełniacz i biernik liczby pojedynczej rzeczownika "kotek" oraz mianownik liczby pojedynczej rzeczownika "kotka". Proponowany opis różni się od istniejącego ujęcia polskiej homonimii międzyparadygmatycznej, a mianowicie od Słownika polskich form homonimicznych pod red. Danuty Buttler. Wymieniony słownik jest alfabetycznym rejestrem tożsamych form należących do różnych leksemów. Omawiana rozprawa to ujęcie systemowe, które analizuje zjawisko od strony gramatycznej, poprzez serie. Homonimia międzyparadygmatyczna badana jest przez porównanie paradygmatów leksemów, których formy uczestniczą w homonimii. Dla rzeczownika, czasownika i przymiotnika zbudowano sieć paradygmatyczną (schemat odmiany leksemu danej klasy). W opisie uwzględniono homonimię leksemów nieodmiennych i form leksemów odmiennych. Systemowe możliwości w powstawaniu jednostek homonimicznych ilustrują zgromadzone w aneksie modele. Prezentują one wszystkie możliwe typy utożsamień między dwoma paradygmatami.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1157
ISBN: 83-87884-40-5
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk_Systemowosc_polskiej_homonimii.pdf9,9 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)