REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1155
Tytuł: Language Awareness – międzynarodowy program edukacji językowej
Inne tytuły: Language Awareness – international language education programme
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: language awareness
świadomość językowa
edukacja językowa
program nauczania
Data wydania: 2011
Data dodania: 4-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo UwB
Źródło: Nie bez znaczenia... Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński i in., Białystok 2001, s. 47-53
Abstrakt: Artykuł przybliża międzynarodowy program edukacyjny w zakresie kształcenia językowego.Program Language Awareness eksponuje rolę świadomości i wrażliwości językowej, uwzględnia elementy wiedzy socjolingwistycznej, zwraca uwagę na konieczność kształtowania odpowiedniej postawy wobec innych języków i odmian języka ojczystego. Koncepcja Language Awareness, choć wyrosła na gruncie dydaktyki brytyjskiej, okazała się inspirująca dla wielu nauczycieli także poza granicami macierzystego kraju i zainicjowała międzynarodową współpracę w zakresie edukacji językowej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1155
ISBN: 83-89031-01-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Awramiuk_Language_awareness_2001.pdf695,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.