REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11373
Tytuł: Przyroda w perspektywie nieantropocentrycznej. O Sadze Puszczy Białowieskiej Simony Kossak
Inne tytuły: Nature in a Non-athropocentric Perspective: On Saga Puszczy Białowieskiej by Simona Kossak
Autorzy: Trusewicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: saga
silva rerum
primeval forest
athropo-pressure
necrovitality
Data wydania: 2021
Data dodania: 3-sie-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 18, 2021, s. 193-212
Abstrakt: The article offers a non-anthropocentric reading of Simona Kossak’s Saga Puszczy Białowieskiej. It also examines the context of scholarly research into the human activity in the Białowieża Primeval Forest (Otton Hademann, Tomasz Samojlik). The author of the article looks at the generic characteristics of this volume and observes that by using her knowledge of nature and history, Kossak gives her saga a character of a palimpsest and deconstructs certain stereotypes and legends concerning the Forest, including both its human and non-human residents. The author also refers to Kossak’s biography and points to the writer’s ethical engagement to prevent the destruction of the natural environment of the Forest.
Afiliacja: Kolegium Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Katarzyna Trusewicz, dr, absolwentka filologii polskiej i studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka rozprawy Puszcza Białowieska w ekonarracjach. Interesuje się geopoetyką, ekokrytyką oraz obrazami Puszczy Białowieskiej w literaturze i kulturze. W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się również tematy związane z literaturą regionu. Współorganizatorka dwóch doktoranckich konferencji naukowych na Uniwersytecie w Białymstoku, wpisujących się w rozważania dotyczące wyobraźni przestrzennej.
E-mail: katarzynatrusewicz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/11373
DOI: 10.15290/bsl.2021.18.12
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3982-1642
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2021, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_18_2021_K_Trusewicz_Przyroda_w_perspektywie_nieantropocentrycznej.pdf180,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons