REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11373
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTrusewicz, Katarzyna-
dc.date.accessioned2021-08-03T09:45:06Z-
dc.date.available2021-08-03T09:45:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Literaturoznawcze, nr 18, 2021, s. 193-212pl
dc.identifier.issn2082-9701-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/11373-
dc.description.abstractThe article offers a non-anthropocentric reading of Simona Kossak’s Saga Puszczy Białowieskiej. It also examines the context of scholarly research into the human activity in the Białowieża Primeval Forest (Otton Hademann, Tomasz Samojlik). The author of the article looks at the generic characteristics of this volume and observes that by using her knowledge of nature and history, Kossak gives her saga a character of a palimpsest and deconstructs certain stereotypes and legends concerning the Forest, including both its human and non-human residents. The author also refers to Kossak’s biography and points to the writer’s ethical engagement to prevent the destruction of the natural environment of the Forest.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)-
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectsagapl
dc.subjectsilva rerumpl
dc.subjectprimeval forestpl
dc.subjectathropo-pressurepl
dc.subjectnecrovitalitypl
dc.titlePrzyroda w perspektywie nieantropocentrycznej. O Sadze Puszczy Białowieskiej Simony Kossakpl
dc.title.alternativeNature in a Non-athropocentric Perspective: On Saga Puszczy Białowieskiej by Simona Kossakpl
dc.typeArticlepl
dc.rights.holderUznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0);-
dc.identifier.doi10.15290/bsl.2021.18.12-
dc.description.Emailkatarzynatrusewicz@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteKatarzyna Trusewicz, dr, absolwentka filologii polskiej i studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka rozprawy Puszcza Białowieska w ekonarracjach. Interesuje się geopoetyką, ekokrytyką oraz obrazami Puszczy Białowieskiej w literaturze i kulturze. W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się również tematy związane z literaturą regionu. Współorganizatorka dwóch doktoranckich konferencji naukowych na Uniwersytecie w Białymstoku, wpisujących się w rozważania dotyczące wyobraźni przestrzennej.pl
dc.description.AffiliationKolegium Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBarcz Anna (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.description.referencesDąbkowski Przemysław (1923), Bartnictwo w dawnej Polsce. Szkice gospodarczo-prawne, Lwów.pl
dc.description.referencesDomańska Ewa (2017), Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.description.referencesDurczak Joanna (2010), Rozmowy z ziemią. Tradycja przyrodopisarska w literaturze amerykańskiej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.pl
dc.description.referencesGłowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Anna, Sławiński Janusz (1988), Słownik terminów literackich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pl
dc.description.referencesHademann Otton (1939), Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku), Warszawa: skł. gł. Księg. Rolnicza.pl
dc.description.referencesKamińska Anna (2015), Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl
dc.description.referencesKossak Simona (1992), Śmierć puszczy, „Gazeta Wyborcza”, nr 136, s. 12.pl
dc.description.referencesKossak Simona (1995), Opowiadania o ziołach i zwierzętach. Zgodnie z naturą swojego gatunku, Warszawa: Alfa-Wero.pl
dc.description.referencesKossak Simona (2001), Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa: Muza.pl
dc.description.referencesKossak Simona (2001), The Białowieża Forest Saga, Warszawa: Muza.pl
dc.description.referencesKossak Simona (2016), Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.pl
dc.description.referencesKossak Simona (2017), O ziołach i zwierzętach, Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.pl
dc.description.referencesKsiążek Michał, Podróż do tutaj, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7071-podroz-do-tutaj.html [dostęp 9.03.2021].pl
dc.description.referencesLachman Magdalena (2011), Gdzie jest przyroda, jak jej... nie ma? Rzut oka na przypadek literacki, „Kultura Współczesna”, nr 1, s. 137–149.pl
dc.description.referencesLatour Bruno (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. K. Arbiszewski, A. Derra, Kraków: Universitas.pl
dc.description.referencesLelewel Joachim (1856), Pszczoły i bartnictwo w Polszcze, Poznań: J.K. Żupański.pl
dc.description.referencesMazur Katarzyna, Gród łowczyni sprzed 9 tys. lat dowodzi, że kobiety polowały na równi z mężczyznami, https://www.national-geographic.pl/artykul/grob-lowczynisprzed-9-tys-lat-dowodzi-ze-kobiety-polowaly-na-rowni-z-mezczyznami [dostęp 10.03.2021].pl
dc.description.referencesNacher Anna (2017), Las – wspólnota sympoietyczna?, „Czas Kultury”, nr 3, s. 6–12.pl
dc.description.referencesNycz Ryszard (1984), Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.pl
dc.description.referencesOrzeszkowa Eliza, Romski Juliusz (właśc. Tadeusz Garbowski) (1950), Ad astra. Dwugłos, Warszawa: Książka i Wiedza.pl
dc.description.referencesRomaniuk Radosław (2002), Samotny mamut, „Nowe Książki”, nr 7–8, s. 12–13.pl
dc.description.referencesSamojlik Tomasz (2014), Las a rozwój człowieka w dziejach cywilizacji (na przykładzie Puszczy Białowieskiej), w: Las jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów, red. K. Rykowski i in., Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.pl
dc.description.referencesSamojlik Tomasz [red.] (2005), Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich, Białowieża: Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk.pl
dc.description.referencesSkwarczyńska Stefania (1970), Kariera literacka form rodzajowych bloku silva, w: S. Skwarczyńska, Wokół teatru i literatury. Studia i szkice, Warszawa: „Pax”, s. 182–202.pl
dc.description.referencesTrusewicz Katarzyna (2016), Ekogawędy Simony Kossak, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 9, s. 95–105.pl
dc.description.referencesTrusewicz Katarzyna (2018), Herbstory/herstory w wydaniu Simony Kossak, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 12, s. 251–265.pl
dc.description.referencesUbertowska Aleksandra, Pisanie puszczy. Ekonomie dyskursu ekokrytycznego i postkolonialnego, „Teksty Drugie” 2017, nr 6, s. 193–208.pl
dc.description.referencesWalicka Elżbieta (1958), Wczesnośredniowieczne kurhany w Puszczy ladzkiej pow. Bielsk-Podlaski, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 25, z. 1–2, s. 157–158.pl
dc.description.referencesZduniak-Wiktorowicz Małgorzata (2015), W przyrodzie nic nie ginie, czyli polsko-niemieckie kontakty ekokulturowe na przykładzie literatury z polowań, w: Centra-peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala, Kraków: Universitas, s. 436–453.pl
dc.description.number18pl
dc.description.firstpage193pl
dc.description.lastpage212pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Literaturoznawczepl
dc.identifier.orcid0000-0003-3982-1642-
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2021, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_18_2021_K_Trusewicz_Przyroda_w_perspektywie_nieantropocentrycznej.pdf180,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons