REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11283
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorLeśniewski, Zbigniew-
dc.date.accessioned2021-07-13T10:31:19Z-
dc.date.available2021-07-13T10:31:19Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationEdukacja zorientowana na ucznia i studenta, red. nauk. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Piotr Remża, Białystok 2021, s. 145-166pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-659-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/11283-
dc.description.abstractThe author of the article wants to show the impact of the document Polish Armed Forces development directions, issued by the Chief of the Polish Army General Staff, General Rajmund Tomasz Andrzejczak, on the Polish Armed Forces training, using documents content analysis as well as the biographical and autobiographical method. Therefore, the author starts by listing the constitutional tasks of the Polish. Further, the author characterizes this training management and functions in this area. Then, due to article topic, author focuses on this training long-term planning, and here he assigns an outstanding role to The Polish Armed Forces development program for 2017-2026 and its derivatives. The Polish Armed Forces development directions are such a derivative and are analyzed in detail here. The strategic concept of the Polish Armed Forces for 2019-2021 and its derivatives are part of this document. These arrangements have an impact on elements of the Polish Armed Forces training system, in particular on the content, objectives, supply, and organization of the training process.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.relation.ispartofseriesEdukacja w Dialogu i Perspektywie;-
dc.titleKierunki rozwoju Sił Zbrojnych i ich implikacje szkoleniowepl
dc.title.alternativeThe directions of development of the Polish Armed Forces and their training implicationspl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2021;-
dc.identifier.doi10.15290/eznuis.2021.09-
dc.description.BiographicalnoteZbigniew Leśniewski – płk dr hab., prof. ASzWoj., Akademia Sztuki Wojennej w Warszawiepl
dc.description.referencesAndrzejczak R.T., Kierunki rozwoju SZ, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesBi-SC Exercise Directive 75-3, NATO, 23 grudnia 2008.pl
dc.description.referencesBiała księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesDecyzja nr 124/Org./DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Jednolitych procedur działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.pl
dc.description.referencesDecyzja nr 218/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony Narodowej, Departament Strategii i Polityki Obronnej, Warszawa, 9 czerwca 2014 r., poz. 179.pl
dc.description.referencesDoktryna szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (DD/7), Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesDoktryna szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/7(A), Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesHalik J., System szkolenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, cz. 2, charakterystyka podstawowych elementów systemu szkolenia Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.pl
dc.description.referencesJednolite procedury działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesJuncewicz A., System szkolenia oddziałów (pododdziałów) wojsk lądowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesJuncewicz A., Szkolenie i dowodzenie w pododdziałach wojsk lądowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.pl
dc.description.referencesKrakowski K. (red.), Działalność metodyczno-szkoleniowa w Siłach Zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesKrakowski K., Szkolenie dowództw wojsk lądowych SZ RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesKręcikij J., Wołejszo J.A. (red.), Podstawy dowodzenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesKupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesLeśniewski Z. (red.), Działalność szkoleniowo-metodyczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wydanie 2 poprawione, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesOkoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesProgram rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022.pl
dc.description.referencesStrategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesSzlosek F., Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom 1998.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Dz.U. 1996, nr 10, poz. 56.pl
dc.description.referencesWołejszo J.A. (red.), Współczesne uwarunkowania systemu szkolenia Wojsk Lądowych SZ RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWołejszo J.A., Krakowski K., Redziak Z., Formy i metody szkolenia dowództw wojsk lądowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWołejszo J.A., Krakowski K., Redziak Z., System szkolenia wojsk lądowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWołejszo J.A., Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z dowództwami, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesZakrzewski J., Wybrane zagadnienia z dydaktyki wojskowej, Akademia Sztabu Generalnego, Warszawa 1974.pl
dc.description.referenceshttps://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/program-rozwoju-sil-zbrojnych-rp (dostęp: 12.11.2019).pl
dc.description.referenceshttps://www.wojsko-polskie.pl/sgwp/szef-sgwp/ (dostęp: 12.11.2019).pl
dc.description.referencesStrategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RzeczypospolitejPolskiej 2022, http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/SRSBN_RP_przyjeta090413.pdf (dostęp: 15.09.2014).pl
dc.description.firstpage145pl
dc.description.lastpage166pl
dc.identifier.orcid0000-0003-1694-4834-
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Z_Lesniewski_Kierunki_rozwoju_Sil_Zbrojnych_i_ich_implikacje_szkoleniowe.pdf815,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)