REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11067
Tytuł: Warsztaty emisji głosu jako droga ku aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym
Inne tytuły: Vocal production workshops as a way towards active participation in cultural life
Autorzy: Ostolska, Magdalena
Słowa kluczowe: emisja głosu
sztuka
śpiew ludowy
poezja
vocal production
art
folk singing
poetry
Data wydania: 2020
Data dodania: 10-cze-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Kultura w Polsce w XXI wieku: konteksty społeczne, kulturowe i medialne, red. Ewa Dąbrowska-Prokopowska, Patrycja Goryń, Martyna Faustyna Zaniewska, Białystok 2020, s. 343-358
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, Białystok 23 września 2019 r.
Abstrakt: Głos nazywany jest często „pomostem” łączącym wewnętrzny i zewnętrzny świat każdego z nas. Człowiek i jego złożoność zawsze był i jest w centrum zainteresowania szeroko pojmowanej sztuki i życia kulturalnego, a głos łączy to, co naukowe z tym, co możemy nazwać duchowością, zawsze oscylując na pograniczu świata sztuki i nauki. Warsztaty poświęcone rozwojowi głosu są bramą ku aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym, jako próba zrozumienia istoty relacji człowieka i natury. W artykule postarano się przedstawić wybrane metody pracy nad emisją głosu, wskazując wątki, które mogą stać się inspiracją do twórczego rozwoju.
Voice can be called a ‘bridge’ connecting each person’s inside and the outside worlds. Human nature and its complexity is and has always been in the focal centre of interest of the widely perceived art and cultural life, and the voice combines what belongs to the field of science with what we can call spirituality, always oscillating at the edge of the world of art and of the world of science. Workshops devoted to voice development can be perceived as a gate towards active participation in cultural life, as an effort to understand the essence of the relation between man and nature. The paper presents chosen work methods over vocal production, at the same time, indicating the elements which can become inspiring for creative development.
Afiliacja: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/11067
ISBN: 978-83-7431-655-2
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4251-984X
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”, 23 września 2019

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Ostolska_Warsztaty_emisji_glosu.pdf255,37 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)