REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11017
Tytuł: Przestrzeń utracona i tożsamość (nie)zbudowana. Świat wspomnień jako forma terapii tożsamościowej w Lidzie Aleksandra Jurewicza
Inne tytuły: The Space Lost and the Identity (Un)built: Memory as a Form of Identity Therapy in Lida by Aleksander Jurewicz
Autorzy: Zdanowicz, Aleksandra
Słowa kluczowe: memory literature
space
identity
remembering
trauma
Data wydania: 2020
Data dodania: 2-cze-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 17, 2020, s. 197-222
Abstrakt: The article offers an interpretation of Lida by Aleksander Jurewicz by examining the condition of a post-Yalta migrant, who cannot adjust to the new place. A detailed analysis of Jurewicz’s use of memories allows us to understand Lida as a form which, through literature, heals the relocation trauma and helps one to restore a cohesive sense of self. By referring to the concept of repressed memory of a traumatized melancholic, multiple repetitions and a sense of lost identity, the author demonstrates how important in this process is the ambivalent role of remembering and journaling. Both process place value on childhood as the crucial moment in the author’s life, but they also hinder the adjustment to the new space.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Aleksandra Zdanowicz, studentka I roku II stopnia filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Główny przedmiot jej aktualnych zainteresowań badawczych stanowią zagadnienia z zakresu geopoteyki, semiotyki kultury oraz dyskursu tożsamościowego, szczególnie relacje między traumą a narracją oraz pamięcią i narracją. Za interesujące uważa także wszelkie analizy współczesnej tożsamości narodowej i lokalnej oraz kulturowe analizy przestrzeni.
E-mail: zdanowicz.ola@wp.pl
Opis: Artykuł w dużej części pochodzi z fragmentów mojej pracy licencjackiej pt. Już nie Stamtąd, wciąż nie stąd. Wymiary tożsamości i poetyka pamięci w Lidzie Aleksandra Jurewicza, którą napisałam pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Szczukowskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/11017
DOI: 10.15290/bsl.2020.17.13
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0493-536X
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2020, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_17_2020_A_Zdanowicz_Przestrzen_utracona_i_tozsamosc_nie_zbudowana.pdf207,82 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons