REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1093
Tytuł: Specjalne potrzeby i specyficzne trudności
Inne tytuły: Special needs and specific difficulties
Autorzy: Sochacka, Krystyna
Słowa kluczowe: specjalne potrzeby edukacyjne
specyficzne trudności w uczeniu się
special educational needs
specific learning disabilities
Data wydania: 2012
Data dodania: 14-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Z Problematyki Kształcenia Językowego w Szkole, tom IV, 2012, s. 179-194
Abstrakt: W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pierwszej części wyjaśniono istotę, zakres i źródła pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych. W kolejnych omówiono specyficzne trudności w uczeniu się, ze szczególnym uwzględnieniem problemów językowych stanowiących istotę większości z nich. W końcowej części zróżnicowano sposoby kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie jak segregacja, integracja oraz inkluzja.
The article presents the basic notions and questions related to implementation of changes designed to offset the educational opportunities of children with special educational needs. The first part explains the nature, extent and source of the concept of special educational needs. The following discusses specific learning disabilities, with particular attention to language problems are the very essence of most of them. Various ways of educating students with special needs, such as segregation, integration and inclusion were discussed in the final part.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1093
ISBN: 978-83-7431-334-6
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
specjalne_potrzeby_sochacka.pdf333,39 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons