REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10820
Tytuł: Przyszłość teatru
Inne tytuły: The future of the theatre
Autorzy: Kostaszuk-Romanowska, Monika
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-kwi-2021
Wydawca: Wydawnictwo Prymat
Źródło: Przyszłość kultury: od diagnozy do prognozy, pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Białystok 2017, s. 69-84
Konferencja: Konferencja naukowa "Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy", Białystok 7 marca 2014
Abstrakt: The starting point of the article is an essay by Leszek Kolankiewicz posted in 1997 and is entitled The future of theatre in the anthropological perspective and its two theses. The first one was that the "representative and social" function of theatre get primacy over the aesthetic one. The second one announced progressive dramatization of public space. In the section entitled Theatre, the author of this article – referring to the first thesis – considers the motivation of the still statistically insignificant group of people who go to the theatre, and also indicates a new phenomenon in Polish theatre in the 21st century (decentralization of theatre life, development of its Internet infrastructure, looking for new spaces, and commitment of theatre to public discourse). The second section entitled Spectacle discusses the increasing dramatisation and mediatisation of social processes. In the last part, the author attempts to forecast the future (including both mentioned categories).
Nota biograficzna: Monika Kostaszuk-Romanowska, dr, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Kulturoznawca, teatrolog, filolog. Interesuje się performatywnością w kulturze współczesnej, antropologią teatru, teorią teatru i współczesnym teatrem polskim. Współredagowała: wraz z Anną Wieczorkiewicz Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu (Białystok 2009) i Spektakle zmysłów (Warszawa 2010), wraz z Alicją Kisielewską i Anettą B. Strawińską Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze (Białystok 2016). Ostatnio opublikowała artykuły: Faketheatre, czyli teatralna lektura „zaginionej” powieści Brunona Schulza, w: Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce, red. M. Wawrzak (Toruń 2016), Teatralny supermarket. Popkulturowe tropy we współczesnym teatrze polskim, w: Tropy literatury i kultury popularnej (II), red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (Warszawa 2016), Jak się zostaje księżniczką, czyli o dziecięcej subkulturze blichtru, w: Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska (Białystok 2016).
URI: http://hdl.handle.net/11320/10820
ISBN: 978-83-7657-289-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: Copyright by: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017;
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja naukowa „Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy”, 7 marca 2014
Materiały konferencyjne (WSK)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kostaszuk_Romanowska_Przyszlosc_teatru.pdf129,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)